سرعت انتقال ویروس دلتا97 درصد است

دکتر مینو محرز/ متخصص بیماری های عفونی

انواع  واکسن ها بر ویروس دلتا اثر کامل ندارد. بنابراین خواهش می‌کنم هموطنان حتی اگر واکسن زدند همچنان از ماسک استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. واریانت دلتا در تجمع مانند برق سرایت می‌کند و هر تجمعی اشتباه است. میزان سرایت ویروس دلتای هندی ۹۷ درصد است وقدرت بیماری زایی آن بسیار بالاست و به سرعت می‌تواند همه خانواده را گرفتار کند. به همین دلیل بیماران اگر مبتلا به این ویروس شوند  ودرمان نشوند، گرفتار خواهند شد. ویروس دلتای هندی کودکان را نیز درگیر کرده است و علائمی همچون سرماخوردگی دارد. مردم با دیدن هر نوع علائم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه کنند.کووید۱۹ هیچ‌گونه علامت خاصی ندارد و افرادی که به ویروس هندی یا آفریقای جنوبی مبتلا می‌شوند، ممکن است بدنشان هرگونه علامتی را بروز دهد. بنابراین علامت آن متفاوت اما شدت ابتلا و انتقال آن بسیار بیشتر است و متاسفانه قلب و ریه را درگیر می‌کند.کسانی که تاکنون به کرونا مبتلا شدند، امکان دارد به واریانت‌های دیگر نیز مبتلا شوند چون یک بار ابتلا به کرونا برای فرد مصونیت ایجاد نمی‌کند.امکان جهش هر نوع ویروسی که در سطح جامعه می‌چرخد، وجود دارد. به همین دلیل نوع واریانت برای ما اهمیتی ندارد. مهم جهش و واریانتی است که اتفاق می‌افتد.درمورد تعداد جهش‌های ویروس کرونای ایرانی توالی‌هایی صورت گرفته و احتمال واریانت آن نیز مانند ویروس‌های دیگر وجود دارد اما مشکل اصلی ما که باعث شد در پیک پنجم با رشد تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا روبه‌رو شویم، واریانت انگلیسی بود و اکنون هم که ویروس هندی و آفریقای جنوبی وارد ایران شده و به همین دلیل اگر تجمعات به وجود بیاید، باید خدا عاقبت ما را به خیر بگذراند.همچنان اطلاعاتی از تاثیر واکسن‌های موجود در جهان بر دو نوع ویروس هندی و آفریقای جنوبی وجود ندارد اما واکسن کووایران برکت را بر واریانت انگلیسی آزمایش کردیم که خوشبختانه اثرگذاری آن ثابت شده است ولی همچنان درباره تاثیر این واکسن بر ویروس هندی و آفریقای جنوبی بی‌خبر هستیم و باید روی این موضوع کار شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77265/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرعت انتقال ویروس دلتا97 درصد است

دکتر مینو محرز/ متخصص بیماری های عفونی

انواع  واکسن ها بر ویروس دلتا اثر کامل ندارد. بنابراین خواهش می‌کنم هموطنان حتی اگر واکسن زدند همچنان از ماسک استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. واریانت دلتا در تجمع مانند برق سرایت می‌کند و هر تجمعی اشتباه است. میزان سرایت ویروس دلتای هندی ۹۷ درصد است وقدرت بیماری زایی آن بسیار بالاست و به سرعت می‌تواند همه خانواده را گرفتار کند. به همین دلیل بیماران اگر مبتلا به این ویروس شوند  ودرمان نشوند، گرفتار خواهند شد. ویروس دلتای هندی کودکان را نیز درگیر کرده است و علائمی همچون سرماخوردگی دارد. مردم با دیدن هر نوع علائم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه کنند.کووید۱۹ هیچ‌گونه علامت خاصی ندارد و افرادی که به ویروس هندی یا آفریقای جنوبی مبتلا می‌شوند، ممکن است بدنشان هرگونه علامتی را بروز دهد. بنابراین علامت آن متفاوت اما شدت ابتلا و انتقال آن بسیار بیشتر است و متاسفانه قلب و ریه را درگیر می‌کند.کسانی که تاکنون به کرونا مبتلا شدند، امکان دارد به واریانت‌های دیگر نیز مبتلا شوند چون یک بار ابتلا به کرونا برای فرد مصونیت ایجاد نمی‌کند.امکان جهش هر نوع ویروسی که در سطح جامعه می‌چرخد، وجود دارد. به همین دلیل نوع واریانت برای ما اهمیتی ندارد. مهم جهش و واریانتی است که اتفاق می‌افتد.درمورد تعداد جهش‌های ویروس کرونای ایرانی توالی‌هایی صورت گرفته و احتمال واریانت آن نیز مانند ویروس‌های دیگر وجود دارد اما مشکل اصلی ما که باعث شد در پیک پنجم با رشد تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا روبه‌رو شویم، واریانت انگلیسی بود و اکنون هم که ویروس هندی و آفریقای جنوبی وارد ایران شده و به همین دلیل اگر تجمعات به وجود بیاید، باید خدا عاقبت ما را به خیر بگذراند.همچنان اطلاعاتی از تاثیر واکسن‌های موجود در جهان بر دو نوع ویروس هندی و آفریقای جنوبی وجود ندارد اما واکسن کووایران برکت را بر واریانت انگلیسی آزمایش کردیم که خوشبختانه اثرگذاری آن ثابت شده است ولی همچنان درباره تاثیر این واکسن بر ویروس هندی و آفریقای جنوبی بی‌خبر هستیم و باید روی این موضوع کار شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77265/

ارسال دیدگاه شما