دولت نقد را نپذیرد ضرر می کند

دولت نقد را نپذیرد ضرر می کند

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با نامه‌نیوز درباره تلاش عده‌ای برای مأیوس‌سازی جامعه از خدمات دولت گفت: اگر نقدی نباشد و دولت فکر کند هر آنچه انجام می دهد هیچ کس نباید صحبت کند، قطعا بداند نردبان ترقی را بالا نخواهد رفت. دولت باید نقدهای کارشناسی را بپذیرد وگرنه در جا می‌زند. وی افزود: دولت نباید درباره کسانی که نقادی می کنند بگوید «آنها دارند بذر یأس در جامعه می پاشند». بعضی ها به لحاظ عملکرد، تیم دولت را هماهنگ نمی دانند. به عنوان نمونه معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد «یارانه ها دو برابر می شود» اما فردای آن روز یکی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت بیان کرد«این اختیار فقط با معاون اول است». عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اختلاف بین اعضای تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: قبل از اعلام هر تصمیمی باید بررسی لازم کارشناسی درباره آن موضوع انجام شده باشد و بعد اعلام کنند. افزایش 25 درصدی قیمت دلار از آغاز شروع کار دولت آقای رئیسی به همین نسبت تورمی در جامعه ایجاد کرد چون دلار تعیین کننده قیمت تمامی کالاها است. آیا نمی توان در این رابطه چیزی نگفت؟ معتقدم دولت باید هم از کسانی که دلسوز جامعه و نظام هستند تشکر کند و نقدهای آنها را درباره این موضوع ترتیب اثر دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84140/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دولت نقد را نپذیرد ضرر می کند

دولت نقد را نپذیرد ضرر می کند

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با نامه‌نیوز درباره تلاش عده‌ای برای مأیوس‌سازی جامعه از خدمات دولت گفت: اگر نقدی نباشد و دولت فکر کند هر آنچه انجام می دهد هیچ کس نباید صحبت کند، قطعا بداند نردبان ترقی را بالا نخواهد رفت. دولت باید نقدهای کارشناسی را بپذیرد وگرنه در جا می‌زند. وی افزود: دولت نباید درباره کسانی که نقادی می کنند بگوید «آنها دارند بذر یأس در جامعه می پاشند». بعضی ها به لحاظ عملکرد، تیم دولت را هماهنگ نمی دانند. به عنوان نمونه معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد «یارانه ها دو برابر می شود» اما فردای آن روز یکی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت بیان کرد«این اختیار فقط با معاون اول است». عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اختلاف بین اعضای تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: قبل از اعلام هر تصمیمی باید بررسی لازم کارشناسی درباره آن موضوع انجام شده باشد و بعد اعلام کنند. افزایش 25 درصدی قیمت دلار از آغاز شروع کار دولت آقای رئیسی به همین نسبت تورمی در جامعه ایجاد کرد چون دلار تعیین کننده قیمت تمامی کالاها است. آیا نمی توان در این رابطه چیزی نگفت؟ معتقدم دولت باید هم از کسانی که دلسوز جامعه و نظام هستند تشکر کند و نقدهای آنها را درباره این موضوع ترتیب اثر دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84140/

ارسال دیدگاه شما