حجاب، گشت ارشاد و مرگ یک دختر 22 ساله!

حجاب، گشت ارشاد و مرگ یک دختر 22 ساله!

پروفسور سید حسن امین-حقوقدان

مرگ مشکوک غم انگیز مهسا (ژینا) امینی دختر جوان ایرانی مسلمان اهل سقز کردستان، پس از هدایت! و ارشاد! او به وسیله مأموران گشت ارشاد به پایگاه خیابان وزرا فاجعه است. این مرگ بی دلیل هر شهروندی را به تفکر وا می دارد که خشونت علیه یک زن در این خصوص و دوگانگی بین امر و نهی رفتار متعارف شهروندان  به طور عام را چگونه در یک جامعه متمدن می توان توجیه کرد؟؟؟

عده ای مدعی هستند که به حکم اسلام فقاهتی، عدم رعایت حجاب مقبول ، جرم مشهود و قابل تعقیب کیفری است. لذا هم گشت ارشاد  زنان و دخترانی را که از دیدگاه آنان، بی حجاب یا بد حجاب باشند و احیانا به تذکر شفاهی بی اعتنایی کنند، دستگیر و بازداشت می کند و هم خودروهای زنان و دخترانی را که حین رانندگی رعایت حجاب مقبول را نکرده باشند، توقیف و صاحبان آنها را جریمه می کند و ...

از نگاه عقلانی و خرد جمعی، اگر  پوشش و رفتار شهروندان  در کوچه و خیابان و مرئی و منظر عموم، مخل نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه باشد، باید از آن جلو گیری شود. اما اگر عرف عمومی حاکم باشد و هیئت منصفه به نمایندگی شهروندان  داور نهایی باشد،  پوشش این زنان و دختران  در نگاه اکثریت شهروندان متعارف است.

حجیت عرفی و بنای عقلا در فقه اسلامی هم رفتار جمعی را در این امور تأیید می کند. در مورد مرگ مشکوک مهسا امینی هم تعدادی از عالمان دینی ( سیدحسن خمینی، احمد منتظری، بیات زنجانی، فاضل میبدی، محقق داماد،سید محمد خاتمی و ...) ، گشت ارشاد را محکوم کرده‌اند.

در هیچ یک از دیگر کشورهای مسلمان جهان هم به استثنای امارت اسلامی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دولت چنین دخالتی در پوشش زنان ندارد. در کشور کوچک مسلمان همسایه ما، دبی، اگر زن یا دختر توریستی در مراکز خرید یا شارع عام و یا جاذبه های گردشگری، شلوارک خیلی کوتاهی بپوشد، مأموران ویژه با احترام به او تذکر  شفاهی و کتبی می دهند که این پوشش در کشور میزبان مطلوب نیست. اتباع خارجی هم اغلب می پذیرند و رعایت می کنند، چون دولت امارات در مقابل، امنیت جانی و مالی همه مردم  اعم از اماراتی و مسافر را  تأمین می کنند.

در ایران، به عکس،دولت از تأمین بسیاری از حقوق شهروندان حتی  از تأمین نیازهای اولیه مردم، غافل یا عاجز است، از آب شرب، هوای سالم و تغذیه کافی بگیرید تا  پیش‌نیاز های یک جامعه سالم مانند آزادی نقد، آزادی احزاب، انتخابات و  حقوق شهروندی دیگر... اما آن وقت همین دولت بر الزام بانوان به رعایت حجاب در داخل کشور پافشاری می کند و این در حالی است که با شرمندگی بعضی دختران و زنان جوان ایرانی با عبور از مرز در ترکیه و دبی و کشورهای دیگر .برای ما چه چیز بدتر از این، که اخیرا در پارلمان عراق، خانم نماینده الانبار هشدار داد که رابطه مردان عراقی با زنان تن فروش ایرانی بنیان خانواده های عراقی را تهدید می کند!

رفتار با دختران و زنان ایرانی نه تنها متمدنانه نیست، فرار نیروی انسانی، هدر رفتن زن ایرانی، محروم شدن سالمندان از حمایت جگر کوشکان و ...

جلای وطن و خروج ارز همچنان وجود دارد و شگفتا که فرزندان پسر و دختر مسئولان حکومتی هم با داشتن امکانات بیشتر در صدر لیست جوانان ایرانی اند که زندگی در آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا را بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهند!

وجدان جمعی ملت ،  ضمن مطالبه پایان دادن به گشت ارشاد و تقبیح برخورد گشت با مهسا امینی، خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت های بی طرف و حرفه‌ای با تخصص پزشکی و حقوقی، جامعه شناسی و روانشی  برای کشف علل مرگ مهسا امینی و کارکرد گشت ارشاد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92201/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حجاب، گشت ارشاد و مرگ یک دختر 22 ساله!

حجاب، گشت ارشاد و مرگ یک دختر 22 ساله!

پروفسور سید حسن امین-حقوقدان

مرگ مشکوک غم انگیز مهسا (ژینا) امینی دختر جوان ایرانی مسلمان اهل سقز کردستان، پس از هدایت! و ارشاد! او به وسیله مأموران گشت ارشاد به پایگاه خیابان وزرا فاجعه است. این مرگ بی دلیل هر شهروندی را به تفکر وا می دارد که خشونت علیه یک زن در این خصوص و دوگانگی بین امر و نهی رفتار متعارف شهروندان  به طور عام را چگونه در یک جامعه متمدن می توان توجیه کرد؟؟؟

عده ای مدعی هستند که به حکم اسلام فقاهتی، عدم رعایت حجاب مقبول ، جرم مشهود و قابل تعقیب کیفری است. لذا هم گشت ارشاد  زنان و دخترانی را که از دیدگاه آنان، بی حجاب یا بد حجاب باشند و احیانا به تذکر شفاهی بی اعتنایی کنند، دستگیر و بازداشت می کند و هم خودروهای زنان و دخترانی را که حین رانندگی رعایت حجاب مقبول را نکرده باشند، توقیف و صاحبان آنها را جریمه می کند و ...

از نگاه عقلانی و خرد جمعی، اگر  پوشش و رفتار شهروندان  در کوچه و خیابان و مرئی و منظر عموم، مخل نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه باشد، باید از آن جلو گیری شود. اما اگر عرف عمومی حاکم باشد و هیئت منصفه به نمایندگی شهروندان  داور نهایی باشد،  پوشش این زنان و دختران  در نگاه اکثریت شهروندان متعارف است.

حجیت عرفی و بنای عقلا در فقه اسلامی هم رفتار جمعی را در این امور تأیید می کند. در مورد مرگ مشکوک مهسا امینی هم تعدادی از عالمان دینی ( سیدحسن خمینی، احمد منتظری، بیات زنجانی، فاضل میبدی، محقق داماد،سید محمد خاتمی و ...) ، گشت ارشاد را محکوم کرده‌اند.

در هیچ یک از دیگر کشورهای مسلمان جهان هم به استثنای امارت اسلامی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دولت چنین دخالتی در پوشش زنان ندارد. در کشور کوچک مسلمان همسایه ما، دبی، اگر زن یا دختر توریستی در مراکز خرید یا شارع عام و یا جاذبه های گردشگری، شلوارک خیلی کوتاهی بپوشد، مأموران ویژه با احترام به او تذکر  شفاهی و کتبی می دهند که این پوشش در کشور میزبان مطلوب نیست. اتباع خارجی هم اغلب می پذیرند و رعایت می کنند، چون دولت امارات در مقابل، امنیت جانی و مالی همه مردم  اعم از اماراتی و مسافر را  تأمین می کنند.

در ایران، به عکس،دولت از تأمین بسیاری از حقوق شهروندان حتی  از تأمین نیازهای اولیه مردم، غافل یا عاجز است، از آب شرب، هوای سالم و تغذیه کافی بگیرید تا  پیش‌نیاز های یک جامعه سالم مانند آزادی نقد، آزادی احزاب، انتخابات و  حقوق شهروندی دیگر... اما آن وقت همین دولت بر الزام بانوان به رعایت حجاب در داخل کشور پافشاری می کند و این در حالی است که با شرمندگی بعضی دختران و زنان جوان ایرانی با عبور از مرز در ترکیه و دبی و کشورهای دیگر .برای ما چه چیز بدتر از این، که اخیرا در پارلمان عراق، خانم نماینده الانبار هشدار داد که رابطه مردان عراقی با زنان تن فروش ایرانی بنیان خانواده های عراقی را تهدید می کند!

رفتار با دختران و زنان ایرانی نه تنها متمدنانه نیست، فرار نیروی انسانی، هدر رفتن زن ایرانی، محروم شدن سالمندان از حمایت جگر کوشکان و ...

جلای وطن و خروج ارز همچنان وجود دارد و شگفتا که فرزندان پسر و دختر مسئولان حکومتی هم با داشتن امکانات بیشتر در صدر لیست جوانان ایرانی اند که زندگی در آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا را بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهند!

وجدان جمعی ملت ،  ضمن مطالبه پایان دادن به گشت ارشاد و تقبیح برخورد گشت با مهسا امینی، خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت های بی طرف و حرفه‌ای با تخصص پزشکی و حقوقی، جامعه شناسی و روانشی  برای کشف علل مرگ مهسا امینی و کارکرد گشت ارشاد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92201/

ارسال دیدگاه شما