عذرخواهي مادر؛ استعفاي دختر از بهشت

عذرخواهي مادر؛ استعفاي دختر از بهشت

 

فائزه صدر، خبرنگار

چندی پیش تصویر فیش حقوقی دختر 20 ساله "نرگس معدنی پور"، عضو شورای شهر تهران در رسانه‌ ها منتشر شد و رقم 33 میلیون پرداختی فیش حقوقی خبرساز شد.

دریافتی دختری دهه هشتادی از قبال ریاست در دفتر مادرش، واکنش های زیادی را برانگیخت و اعتراض مردم بلند شد.

هنوز مدت زیادی از جنجال ژن های خوب.  یا قائله سهم داران از سفره انقلاب نگذشته که به فصل ویژه خواری فرزندان دهه هشتادی مسئولین رسیده ایم!

فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی پور ۲۰ ساله و دانشجو است. میزان دریافتی و اعداد و ارقامی که در فیش حقوقی منتشر شده دیده می شود، هیچ تناسبی با توانایی و تجربه او ندارد و همین کافی است تا جامعه ای که حداقل حقوق در لایحه بودجه اش شش میلیون و ششصد است خشمگین شود.

این درحالی است که اوایل انقلاب در جایگاهی که امروز منصورلی به عنوان مسئول دفتر مادرش  کار می کند، جوانانی فداکارانه بدون هیچ چشمداشتی فعالیت کرده اند.

از منظر آقای چمران، ریاست شورای شهر، ویژگی اصلی این ردیف شغلی(مسئول دفتر عضو شورای شهر)، صرفا معتمد بودن است. اعتمادی که برای بیت المال اینچنین گران تمام می شود از اساس چه جایگاهی دارد؟!

نگارنده چند سال به عنوان خبرنگار در جلسات شورای شهر تبریز حاضر شده و با فضای شورا و حواشی این مجموعه آشنا است. اعضای شورا بعضا تا ۵ نفر در دفاتر خود داشتند که عموما از بستگان نزدیک مثل فرزندان، برادر یا خواهر گلچین می شدند.

شباهت ظاهری، هم نام بودن و البته ناتوانی در انجام وظایف از جمله ویژگی های بارز اعضای دفاتر بود. بعضا وقتی اختلاف نظر در بین دو عضو شورا بالا می گرفت و کار به نزاع لفظی می کشید، با پرده دری از وضعیت نابسامان دفاتر یکدیگر و آمار استخدام های سفارشی از شرمندگی هم در می آمدند.

اگر چه اعضای شورای شهر در ابتدای راه انگیزه بالایی برای نظارت بر مجموعه سنگین و فشل شهرداری دارند، اما عموما در ادامه بعضا به شورای شهرداری و شورای شهردار تبدیل می شوند. هر عضو شورا ارتباطی نامعمول با شهرداری مناطق یا یاسر سازمان های زیر مجموعه شهرداری پیدا می کند و با قانونی نانوشته رانت استخدامی و رانت تصمیم گیری در آن مجموعه به آن عضو شورا می رسد. در این مرحله از کار شورا ها، نهادی باید؛ تا بر عملکرد اعضای شورای شهر نظارت کند!

آنچه نگارنده از تجربه حضور در جلسات شورای شهر بخاطر دارد، تصویر مردمی گرفتار بود که هم زمان با جلسات علنی شورای شهر، ساعت ها پشت نرده های عمارت ساعت در تبریز چشم به در می دوختند تا بلکه یکی از اعضای شورا را ببینند و عریضه ای که از مشکل خود نوشته اند را به دستش برسانند.

بودجه شهرداری ها مستقیما از سفره همین مردم گرفتار جمع می شود، روا نیست پولی که از هزینه های تغذیه ای، آموزشی و درمانی خانواده ای کسر شده و در قالبی به شهرداری پرداخته شده است، در دفاتر اعضای شورایی بعضا حیف و میل شود، که در روز سوگند خود قسم خورده اند، "خدمتگزار همشهریان" خود باشند.

خانم نرگس معدنی پور دخترش خانم فاطمه منصورلی را از ریاست دفترش عزل کرد و بابت این کار خلاف از مردم عذرخواهی کرد که اقدام پسندیده ای است ولی کار نباید به همین جا ختم شود.اگر به ارشیو خبرها مراجعه کنیم خواهیم دید که در دولت روحانی تعدادی از مسئولان که حقوق های نجومی مثل خانم فاظمه منصورلی دریافت کرده بودند به دادسرا معرفی شدند.حال در انتظار می مانیم تا ببینیم آیا خانم نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران و دخترش فراخوانده خواهند شد یا خیر و تکلیف حقوق هایی که خانم فاطمه منصورلی دریافت کرده به شورای شهر بازگردانده خواهد شد یا خیر؟

 

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96243/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عذرخواهي مادر؛ استعفاي دختر از بهشت

عذرخواهي مادر؛ استعفاي دختر از بهشت

 

فائزه صدر، خبرنگار

چندی پیش تصویر فیش حقوقی دختر 20 ساله "نرگس معدنی پور"، عضو شورای شهر تهران در رسانه‌ ها منتشر شد و رقم 33 میلیون پرداختی فیش حقوقی خبرساز شد.

دریافتی دختری دهه هشتادی از قبال ریاست در دفتر مادرش، واکنش های زیادی را برانگیخت و اعتراض مردم بلند شد.

هنوز مدت زیادی از جنجال ژن های خوب.  یا قائله سهم داران از سفره انقلاب نگذشته که به فصل ویژه خواری فرزندان دهه هشتادی مسئولین رسیده ایم!

فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی پور ۲۰ ساله و دانشجو است. میزان دریافتی و اعداد و ارقامی که در فیش حقوقی منتشر شده دیده می شود، هیچ تناسبی با توانایی و تجربه او ندارد و همین کافی است تا جامعه ای که حداقل حقوق در لایحه بودجه اش شش میلیون و ششصد است خشمگین شود.

این درحالی است که اوایل انقلاب در جایگاهی که امروز منصورلی به عنوان مسئول دفتر مادرش  کار می کند، جوانانی فداکارانه بدون هیچ چشمداشتی فعالیت کرده اند.

از منظر آقای چمران، ریاست شورای شهر، ویژگی اصلی این ردیف شغلی(مسئول دفتر عضو شورای شهر)، صرفا معتمد بودن است. اعتمادی که برای بیت المال اینچنین گران تمام می شود از اساس چه جایگاهی دارد؟!

نگارنده چند سال به عنوان خبرنگار در جلسات شورای شهر تبریز حاضر شده و با فضای شورا و حواشی این مجموعه آشنا است. اعضای شورا بعضا تا ۵ نفر در دفاتر خود داشتند که عموما از بستگان نزدیک مثل فرزندان، برادر یا خواهر گلچین می شدند.

شباهت ظاهری، هم نام بودن و البته ناتوانی در انجام وظایف از جمله ویژگی های بارز اعضای دفاتر بود. بعضا وقتی اختلاف نظر در بین دو عضو شورا بالا می گرفت و کار به نزاع لفظی می کشید، با پرده دری از وضعیت نابسامان دفاتر یکدیگر و آمار استخدام های سفارشی از شرمندگی هم در می آمدند.

اگر چه اعضای شورای شهر در ابتدای راه انگیزه بالایی برای نظارت بر مجموعه سنگین و فشل شهرداری دارند، اما عموما در ادامه بعضا به شورای شهرداری و شورای شهردار تبدیل می شوند. هر عضو شورا ارتباطی نامعمول با شهرداری مناطق یا یاسر سازمان های زیر مجموعه شهرداری پیدا می کند و با قانونی نانوشته رانت استخدامی و رانت تصمیم گیری در آن مجموعه به آن عضو شورا می رسد. در این مرحله از کار شورا ها، نهادی باید؛ تا بر عملکرد اعضای شورای شهر نظارت کند!

آنچه نگارنده از تجربه حضور در جلسات شورای شهر بخاطر دارد، تصویر مردمی گرفتار بود که هم زمان با جلسات علنی شورای شهر، ساعت ها پشت نرده های عمارت ساعت در تبریز چشم به در می دوختند تا بلکه یکی از اعضای شورا را ببینند و عریضه ای که از مشکل خود نوشته اند را به دستش برسانند.

بودجه شهرداری ها مستقیما از سفره همین مردم گرفتار جمع می شود، روا نیست پولی که از هزینه های تغذیه ای، آموزشی و درمانی خانواده ای کسر شده و در قالبی به شهرداری پرداخته شده است، در دفاتر اعضای شورایی بعضا حیف و میل شود، که در روز سوگند خود قسم خورده اند، "خدمتگزار همشهریان" خود باشند.

خانم نرگس معدنی پور دخترش خانم فاطمه منصورلی را از ریاست دفترش عزل کرد و بابت این کار خلاف از مردم عذرخواهی کرد که اقدام پسندیده ای است ولی کار نباید به همین جا ختم شود.اگر به ارشیو خبرها مراجعه کنیم خواهیم دید که در دولت روحانی تعدادی از مسئولان که حقوق های نجومی مثل خانم فاظمه منصورلی دریافت کرده بودند به دادسرا معرفی شدند.حال در انتظار می مانیم تا ببینیم آیا خانم نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران و دخترش فراخوانده خواهند شد یا خیر و تکلیف حقوق هایی که خانم فاطمه منصورلی دریافت کرده به شورای شهر بازگردانده خواهد شد یا خیر؟

 

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96243/

ارسال دیدگاه شما