ستاره صبح، فائزه صدر: آیت الله جوادی آملی روز گذشته در سخنانی خطاب به جمعی از مسئولین گفت: «اقتصاد ستون مملکت است. ملتی که جیبش خالی است گدا نیست، فقیر است و فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته، کیف و جیب شما ستون شماست.»این سخنان زمانی شنیده می شود که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی مهمترین سند اقتصادی در سال پیش رو یعنی بودجه 1402 است. ستاره صبح در گفت و گو با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید: