کنکور، تقلب احتمالی، سرنوشت جوانان

کنکور، تقلب احتمالی، سرنوشت جوانان

نعمت احمدی، حقوقدان

 

در روزهایی که کنکور برگزار شد، در مناطقی که حوزه های انتخابیه بودند، ضعیف شدن و قطعی اینترنت تجربه شد.

متاسفانه مسئولین بار دیگر به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کردند! این اشکال همچنان در بسیاری از کارها دیده می شود.

ریاست قوه قضاییه روز گذشته نسبت به قطعی اینترنت حساسیت نشان دادند. ای کاش آقای اژه ای به بخش اصلی مساله یعنی ادعای وجود تقلب در مهمترین آزمون علمی کشور توجه کنند و به این موضوع ورود پیدا کنند.

شنیده ها حاکی است کلید واژه پاسخ ها همزمان با توزیع برگه های آزمون در سایت ها قرار گرفته است. قوه قضاییه باید از همان زمان نسبت به ماجرای تقلب و تخلف ورود می کرد.

پلیس فتا یکی از مجموعه هایی است که باید در این خصوص وارد عمل شود. باید اعلام شود کلید واژه سوالات از کجا بیرون آمده است؟!

زمانی در آزمون های تخصصی مثل امتحانات کانون وکلا و یا کنکور، طراحان سوال از مدتی قبل در قرنطینه قرار می گرفتند. این برنامه نشان از اهمیت آزمون داشت و دلیلی بر اثبات سلامت آزمون بود.

بعد ها بانک سوال درست شد. طراحان سوال نتیجه کار خود را ارائه می کردند و مخزن بانک سوال درست شد. پرسش این است که امروز چه کسانی به این مخزن دسترسی دارند؟! هر اتفاقی در وهله اول ریشه در این مخزن دارد!

لازم است چاپخانه و دیگر سطوح درگیر با آزمون مورد پرس و جو قرار بگیرند.

سوالات کنکور از کشوری دیگر نمی آید و یا در مسیر دسترسی افراد عادی جامعه قرار نمی گیرد، پس باید در قدم اول افراد و مجموعه هایی که به سوالات دسترسی دارند مورد مواخذه قرار بگیرند.

علاج واقعه را باید‌ قبل از وقوع آن کرد. سال ها است که ادعای تقلب در کنکور مطرح است و هر سال باز این مشکل بروز می کند.

فعالیت مافیای کنکور در کشور قابل کتمان نیست. این بخش گردش مالی عظیمی دارد. از سویی در کلاس ها و از طریق جزوات و ... کسب ثروت می کنند. امروز هم شاهد ادعای تقلب در کنکور هستیم. چرا پاسخ درستی داده نمی شود؟

وقتی قرار بر این بود که کنکور برای برخی از رشته ها برداشته شود، مافیای کنکور تا قم رفت و در این رابطه با مراجع صحبت کردند. این یک مورد از رفتار مافیای کنکور با این آزمون علمی است و امروز احتمالا کار به فروش سوالات رسیده است.

این اتفاق در صورتی که صحت داشته باشد، تضعیف حقوق مردم است. کسانی که فرزند کنکوری دارند می دانند که برای مدتی طولانی یک خانواده وقف این فرزند کنکوری است. صرف نظر از هزینه هایی که می شود یکی دو سال تمام امورات خانواده ها تعطیل می شود.

کنکور سرنوشت یک جوان و سرنوشت خانواده اش است. در اینجا مساله عدالت مطرح است. حق کسی نباید ضایع شود. و مساله بسیار مهم بی سوادی عده ای با داشتن تحصیلات عالی مطرح می شود.

حال که آقای اژه ای که نسبت به مساله قطع اینترنت حساسیت نشان داده اند، پیشنهاد نگارنده به ایشان این است که نسبت به ادعای وجود تقلب در کنکور هم واکنش لازم را نشان بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96528/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کنکور، تقلب احتمالی، سرنوشت جوانان

کنکور، تقلب احتمالی، سرنوشت جوانان

نعمت احمدی، حقوقدان

 

در روزهایی که کنکور برگزار شد، در مناطقی که حوزه های انتخابیه بودند، ضعیف شدن و قطعی اینترنت تجربه شد.

متاسفانه مسئولین بار دیگر به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کردند! این اشکال همچنان در بسیاری از کارها دیده می شود.

ریاست قوه قضاییه روز گذشته نسبت به قطعی اینترنت حساسیت نشان دادند. ای کاش آقای اژه ای به بخش اصلی مساله یعنی ادعای وجود تقلب در مهمترین آزمون علمی کشور توجه کنند و به این موضوع ورود پیدا کنند.

شنیده ها حاکی است کلید واژه پاسخ ها همزمان با توزیع برگه های آزمون در سایت ها قرار گرفته است. قوه قضاییه باید از همان زمان نسبت به ماجرای تقلب و تخلف ورود می کرد.

پلیس فتا یکی از مجموعه هایی است که باید در این خصوص وارد عمل شود. باید اعلام شود کلید واژه سوالات از کجا بیرون آمده است؟!

زمانی در آزمون های تخصصی مثل امتحانات کانون وکلا و یا کنکور، طراحان سوال از مدتی قبل در قرنطینه قرار می گرفتند. این برنامه نشان از اهمیت آزمون داشت و دلیلی بر اثبات سلامت آزمون بود.

بعد ها بانک سوال درست شد. طراحان سوال نتیجه کار خود را ارائه می کردند و مخزن بانک سوال درست شد. پرسش این است که امروز چه کسانی به این مخزن دسترسی دارند؟! هر اتفاقی در وهله اول ریشه در این مخزن دارد!

لازم است چاپخانه و دیگر سطوح درگیر با آزمون مورد پرس و جو قرار بگیرند.

سوالات کنکور از کشوری دیگر نمی آید و یا در مسیر دسترسی افراد عادی جامعه قرار نمی گیرد، پس باید در قدم اول افراد و مجموعه هایی که به سوالات دسترسی دارند مورد مواخذه قرار بگیرند.

علاج واقعه را باید‌ قبل از وقوع آن کرد. سال ها است که ادعای تقلب در کنکور مطرح است و هر سال باز این مشکل بروز می کند.

فعالیت مافیای کنکور در کشور قابل کتمان نیست. این بخش گردش مالی عظیمی دارد. از سویی در کلاس ها و از طریق جزوات و ... کسب ثروت می کنند. امروز هم شاهد ادعای تقلب در کنکور هستیم. چرا پاسخ درستی داده نمی شود؟

وقتی قرار بر این بود که کنکور برای برخی از رشته ها برداشته شود، مافیای کنکور تا قم رفت و در این رابطه با مراجع صحبت کردند. این یک مورد از رفتار مافیای کنکور با این آزمون علمی است و امروز احتمالا کار به فروش سوالات رسیده است.

این اتفاق در صورتی که صحت داشته باشد، تضعیف حقوق مردم است. کسانی که فرزند کنکوری دارند می دانند که برای مدتی طولانی یک خانواده وقف این فرزند کنکوری است. صرف نظر از هزینه هایی که می شود یکی دو سال تمام امورات خانواده ها تعطیل می شود.

کنکور سرنوشت یک جوان و سرنوشت خانواده اش است. در اینجا مساله عدالت مطرح است. حق کسی نباید ضایع شود. و مساله بسیار مهم بی سوادی عده ای با داشتن تحصیلات عالی مطرح می شود.

حال که آقای اژه ای که نسبت به مساله قطع اینترنت حساسیت نشان داده اند، پیشنهاد نگارنده به ایشان این است که نسبت به ادعای وجود تقلب در کنکور هم واکنش لازم را نشان بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96528/

ارسال دیدگاه شما