اشاره: بیش از 4 ماه از محدودیت اینترنت در ایران می‌گذرد. این در حالی است که این موضوع باعث شده تا مشکلات زیادی برای مشاغل و کسب‌وکارها ایجاد شود. برخلاف تصور سیاست‌گذاران که انتظار داشتند با فیلترینگ، مردم شبکه‌های داخلی را جایگزین شبکه‌های خارجی کنند، تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و ضربه‌ محدودیت‌های اینترنتی بر زندگی مردم و فعالیت کسب‌وکارها ادامه دارد. به‌تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار رفع فیلترینگ شده‌اند، چراکه به عقیده آن‌ها ادامه این روند می‌تواند زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها را تحت شعاع قرار داده و خسارت‌ جبران‌ناپذیری را برای آن‌ها به بار بیاورد. به دنبال ایجاد محدودیت‌های اینترنتی، بحث دسترسی برخی اقشار از جامعه به اینترنت بدون فیلتر که بعضاً از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد می‌شود، مطرح شده که اعتراض برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان را به دنبال داشته است. در این ارتباط روز گذشته معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست فهرست اعضای هیئت‌علمی خود را برای دسترسی آن‌ها به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند. موضوع اینترنت طبقاتی درواقع به اینترنتی که بخشی از مردم مانند پزشکان، استادان دانشگاه، دانشجویان و سایر اقشار جامعه که نیاز به دسترسی اینترنت بدون محدودیت یا فیلتر دارند، گفته می‌شود. گزارش پیش رو به نقل از ایسنا به پیامد طبقاتی شدن اینترنت می‌پردازد.