طلب ۸ میلیارد یورویی ایران از عراق

طلب ۸ میلیارد یورویی ایران از عراق

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: ما بر اساس این برنامه باید حداقل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز سبک به شبکه سراسر تزریق می‌کردیم درحالی‌که با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب نا ترازی را نشان می‌دهد. به گزارش ایلنا، مجید چنگی در نشست حاشیه‌ای بیست و هفتمین نمایشگاه نفت بابیان اینکه ما درگیر یک نا ترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز هستیم، اظهار داشت: با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب نا ترازی را نشان می‌دهد. اگر پروژه توسعه بالادست پیش می‌رفت این نا ترازی را نداشتیم که البته یکی از دلایل آن تحریم است که موجب شد دولت‌های قبل هم نتوانند برنامه‌های بالادست را پیش ببرند و اکنون ما با نا ترازی مواجهیم که ادامه دارد. وی درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه گفت: قرارداد صادرات گاز ما به ترکیه تا ۲۰۲۶ است، این کشور متقاضی تمدید قرارداد است. قرارداد صادرات گاز به بغداد رو به اتمام است، مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم این کشور درخواست تمدید قرارداد را داشت ما نیز موافقت کردیم تا ۵ سال قرارداد را تمدید کنیم. وی گفت: اکنون عراق هزینه گاز خود را در بانک TBI واریز می‌کند، ما برای جابجایی مشکل‌داریم. چنگی رقم مطالبات گازی از عراق را ۸ میلیارد یورو اعلام کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99608/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

طلب ۸ میلیارد یورویی ایران از عراق

طلب ۸ میلیارد یورویی ایران از عراق

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: ما بر اساس این برنامه باید حداقل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز سبک به شبکه سراسر تزریق می‌کردیم درحالی‌که با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب نا ترازی را نشان می‌دهد. به گزارش ایلنا، مجید چنگی در نشست حاشیه‌ای بیست و هفتمین نمایشگاه نفت بابیان اینکه ما درگیر یک نا ترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز هستیم، اظهار داشت: با تمام ظرفیت تولید سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه کردیم که ۴۰۰ میلیون متر مکعب نا ترازی را نشان می‌دهد. اگر پروژه توسعه بالادست پیش می‌رفت این نا ترازی را نداشتیم که البته یکی از دلایل آن تحریم است که موجب شد دولت‌های قبل هم نتوانند برنامه‌های بالادست را پیش ببرند و اکنون ما با نا ترازی مواجهیم که ادامه دارد. وی درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه گفت: قرارداد صادرات گاز ما به ترکیه تا ۲۰۲۶ است، این کشور متقاضی تمدید قرارداد است. قرارداد صادرات گاز به بغداد رو به اتمام است، مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم این کشور درخواست تمدید قرارداد را داشت ما نیز موافقت کردیم تا ۵ سال قرارداد را تمدید کنیم. وی گفت: اکنون عراق هزینه گاز خود را در بانک TBI واریز می‌کند، ما برای جابجایی مشکل‌داریم. چنگی رقم مطالبات گازی از عراق را ۸ میلیارد یورو اعلام کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99608/

ارسال دیدگاه شما