معرفی هفت کتاب مهم مربوط به فلسفه غرب

منابعی برای طی مسیرهای جدید در زندگی

منابعی برای طی مسیرهای جدید در زندگی

پس از هزاران سال، و تعداد بی‌نهایت تجربیات بدیع، امروزه مکاتب ‌‌زیادی در اندیشه فلسفی وجود دارد. یک پیشینه بزرگ فلسفی تعدادی از مواضع و ایده‌های متافیزیکی را در نظر می‌گیرد.‌ هفت کتاب فلسفه که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود، همگی مسائل هستی را به شیوه‌ای منحصر به فرد و متنوع مطرح می‌کنند.جریان بی‌پایانی از فلسفه‌ها برای شادی، بازی و کاوش وجود دارد؛ ایده‌های بی‌شماری برای زندگی کردن و بررسی جهان. انکار فلسفه چیزی نیست جز تراژدی‌ و باز نکردن ذهن خود به روی واقعیت‌ها و ایده‌های دیگر صرفا گول زدن خود است. هرچه نباشد، سقراط زمانی گفت: «آن زندگی که در بوته آزمایش گذاشته نشود، ارزش زیستن ندارد.»این هفت کتاب فلسفه غرب به شما درک متنوع و گسترده‌ای از اصول متافیزیکی و همچنین راه‌های جدیدی برای نگاه کردن و اداره زندگی و ذهن خود می‌دهد.

جمهوری، افلاطون
جمهوری افلاطون در سال 380 قبل از میلاد نوشته شد. این اثر به عنوان یک گفت‌و‌گوی سقراطی به بحث درباره عدالت هر دو فرد و دولت می‌پردازد. سقراط درباره ماهیت عدالت و چگونگی ارتباط آن با شهرهای مختلف فرضی و طبقات مختلف مردان بحث می‌کند. «جمهوری» که درست پس از جنگ پلوپونز نوشته شد، یکی از اولین تلاش‌های یک فیلسوف غربی است که فلسفه را در سیاست به کار می‌برد و تا به امروز نیز اثری تأثیرگذار است.این کتاب با گفت‌وگو بین سقراط و چند مرد جوان شروع می‌شود که در مورد ماهیت عدالت فکر می‌کنند، همانطور که سقراط توضیح می‌دهد که اگر عدالت به نفع قوی باشد، منجر به نارضایتی و ناهماهنگی عمومی در شهر خواهد شد. 

تاملات، مارکوس اورلیوس
اگر ‌‌مردی وجود داشته باشد که آرمان فیلسوف-شاه را تجلی بخشیده باشد، آن فرد همان مارکوس اورلیوس خواهد بود. تاملات کتابی بی‌نظیر است. همانطور که این افکار خصوصیِ یکی از برجسته‌ترین و خردمندترین مردمان جهان است که تا به حال زیسته است.
مارکوس که به عنوان یک فیلسوف رواقی آموزش دیده بود، افکار خصوصی خود را در موضوعات توصیه‌های شخصی که به خود در مورد چگونگی حکومت کردن و معنای هستی در موقعیت خود می‌کرد، مستند کرد. امپراطور هر شب تمرین‌های معنوی انجام می‌داد تا بتواند در مسئولیت‌های حکومتی خود ‌قوی باشد. 

اخلاق نیکوماخوس، اثر ارسطو
ارسطو به عنوان یکی از سه بزرگ اصلی فلسفه اخلاق یونان و غرب، اصطلاحات و روش‌های راهنما جدیدی را در اخلاق نیکوماخوس معرفی می‌کند: یعنی این سوال که معنای زندگی خوب و پربار چیست؟ او از اصطلاح «‌ائودایمونیا» (eudaimonia) استفاده می‌کند، که ‌می‌توان آن را به معنای خوشبختی یا خوشبختی ترجمه کرد. به عقیده ارسطو، این چیزی است که در مجموع زندگی یک فرد باید برای آن تلاش کرد.

تاسوعات، اثر فلوطین
فلوطین یکی از آخرین و بزرگترین فیلسوفان آثار باستانی بود. دیدگاه‌های او در کتاب «تاسوعات» که بخشی از مکتب فکری نوافلاطونی محسوب می‌شود، پیش‌درآمدی برای روشنگری، رنسانس و برخی فرقه‌های بدعت‌گذار مسیحی است. او اشتراکات زیادی با گنوسی‌ها و دیگر عرفا داشت.فلوطین معتقد بود که اگر بتوانیم دیدگاه محدود ‌‌خود را نسبت به خود و واقعیت رها کنیم، آنگاه خود را در جهان کلان و فراتر از آن خواهیم یافت.

فراسوی نیک و بد، اثر نیچه
در این کتاب، فردریش نیچه‌‌ جسورانه به بخش عظیمی از تاریخ فلسفه حمله و نقد می‌کند و مفاهیم باستانی را به چالش می‌کشد که بسیاری از مردم و فیلسوفان در آن زمان حقایق غیرقابل انکار می‌دانستند. او می‌خواهد ایده‌آل‌ها و اهداف جدیدی برای دوره‌ای ایجاد کند که آن را «فیلسوفان جدید» می‌نامد. 

مسائل فلسفه، اثر برتراند راسل
یکی از بزرگ‌ترین آثار فلسفه اوایل قرن بیستم، کتاب برتراند راسل در سال 1912، مقدمه‌ای بر خط فکری او و به طور کلی فلسفه است. راسل قبل از هر چیز یک تجربه‌گرا بود و این به معنای شروع با اساسی ترین سؤال از همه آنها بود: آیا هیچ نوع دانشی وجود دارد که مطلقاً و غیرقابل برگشت درست باشد؟

حکمت ناامنی، اثر آلن واتس
آلن واتس، حکیم بزرگ بودایی، تسلطی ‌‌غریب و فلسفی بر شماری از موضوعات داشت. «حکمت ناامنی» در دنیای پرشتاب امروزی که نگرانی از آینده در آن دائمی است و ارتباط با لحظه حال قطع شده، بیش از هر زمان دیگری مهم است.مفهوم اصلی واتس در این اثر، ذهن آگاهی است که ریشه در مفاهیم شرقی از حضور در هر کاری که در آن زمان انجام می‌دهد، دارد. اگرچه این کتاب در سال 1951 نوشته شد، اما آلن واتس فهمید که بخش زیادی از ناامیدی و اضطراب انسان ناشی از تمایل ما به زندگی برای آینده یا نوعی انتزاع دیگر است بدون اینکه واقعاً در حال باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99740/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

معرفی هفت کتاب مهم مربوط به فلسفه غرب

منابعی برای طی مسیرهای جدید در زندگی

منابعی برای طی مسیرهای جدید در زندگی

پس از هزاران سال، و تعداد بی‌نهایت تجربیات بدیع، امروزه مکاتب ‌‌زیادی در اندیشه فلسفی وجود دارد. یک پیشینه بزرگ فلسفی تعدادی از مواضع و ایده‌های متافیزیکی را در نظر می‌گیرد.‌ هفت کتاب فلسفه که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود، همگی مسائل هستی را به شیوه‌ای منحصر به فرد و متنوع مطرح می‌کنند.جریان بی‌پایانی از فلسفه‌ها برای شادی، بازی و کاوش وجود دارد؛ ایده‌های بی‌شماری برای زندگی کردن و بررسی جهان. انکار فلسفه چیزی نیست جز تراژدی‌ و باز نکردن ذهن خود به روی واقعیت‌ها و ایده‌های دیگر صرفا گول زدن خود است. هرچه نباشد، سقراط زمانی گفت: «آن زندگی که در بوته آزمایش گذاشته نشود، ارزش زیستن ندارد.»این هفت کتاب فلسفه غرب به شما درک متنوع و گسترده‌ای از اصول متافیزیکی و همچنین راه‌های جدیدی برای نگاه کردن و اداره زندگی و ذهن خود می‌دهد.

جمهوری، افلاطون
جمهوری افلاطون در سال 380 قبل از میلاد نوشته شد. این اثر به عنوان یک گفت‌و‌گوی سقراطی به بحث درباره عدالت هر دو فرد و دولت می‌پردازد. سقراط درباره ماهیت عدالت و چگونگی ارتباط آن با شهرهای مختلف فرضی و طبقات مختلف مردان بحث می‌کند. «جمهوری» که درست پس از جنگ پلوپونز نوشته شد، یکی از اولین تلاش‌های یک فیلسوف غربی است که فلسفه را در سیاست به کار می‌برد و تا به امروز نیز اثری تأثیرگذار است.این کتاب با گفت‌وگو بین سقراط و چند مرد جوان شروع می‌شود که در مورد ماهیت عدالت فکر می‌کنند، همانطور که سقراط توضیح می‌دهد که اگر عدالت به نفع قوی باشد، منجر به نارضایتی و ناهماهنگی عمومی در شهر خواهد شد. 

تاملات، مارکوس اورلیوس
اگر ‌‌مردی وجود داشته باشد که آرمان فیلسوف-شاه را تجلی بخشیده باشد، آن فرد همان مارکوس اورلیوس خواهد بود. تاملات کتابی بی‌نظیر است. همانطور که این افکار خصوصیِ یکی از برجسته‌ترین و خردمندترین مردمان جهان است که تا به حال زیسته است.
مارکوس که به عنوان یک فیلسوف رواقی آموزش دیده بود، افکار خصوصی خود را در موضوعات توصیه‌های شخصی که به خود در مورد چگونگی حکومت کردن و معنای هستی در موقعیت خود می‌کرد، مستند کرد. امپراطور هر شب تمرین‌های معنوی انجام می‌داد تا بتواند در مسئولیت‌های حکومتی خود ‌قوی باشد. 

اخلاق نیکوماخوس، اثر ارسطو
ارسطو به عنوان یکی از سه بزرگ اصلی فلسفه اخلاق یونان و غرب، اصطلاحات و روش‌های راهنما جدیدی را در اخلاق نیکوماخوس معرفی می‌کند: یعنی این سوال که معنای زندگی خوب و پربار چیست؟ او از اصطلاح «‌ائودایمونیا» (eudaimonia) استفاده می‌کند، که ‌می‌توان آن را به معنای خوشبختی یا خوشبختی ترجمه کرد. به عقیده ارسطو، این چیزی است که در مجموع زندگی یک فرد باید برای آن تلاش کرد.

تاسوعات، اثر فلوطین
فلوطین یکی از آخرین و بزرگترین فیلسوفان آثار باستانی بود. دیدگاه‌های او در کتاب «تاسوعات» که بخشی از مکتب فکری نوافلاطونی محسوب می‌شود، پیش‌درآمدی برای روشنگری، رنسانس و برخی فرقه‌های بدعت‌گذار مسیحی است. او اشتراکات زیادی با گنوسی‌ها و دیگر عرفا داشت.فلوطین معتقد بود که اگر بتوانیم دیدگاه محدود ‌‌خود را نسبت به خود و واقعیت رها کنیم، آنگاه خود را در جهان کلان و فراتر از آن خواهیم یافت.

فراسوی نیک و بد، اثر نیچه
در این کتاب، فردریش نیچه‌‌ جسورانه به بخش عظیمی از تاریخ فلسفه حمله و نقد می‌کند و مفاهیم باستانی را به چالش می‌کشد که بسیاری از مردم و فیلسوفان در آن زمان حقایق غیرقابل انکار می‌دانستند. او می‌خواهد ایده‌آل‌ها و اهداف جدیدی برای دوره‌ای ایجاد کند که آن را «فیلسوفان جدید» می‌نامد. 

مسائل فلسفه، اثر برتراند راسل
یکی از بزرگ‌ترین آثار فلسفه اوایل قرن بیستم، کتاب برتراند راسل در سال 1912، مقدمه‌ای بر خط فکری او و به طور کلی فلسفه است. راسل قبل از هر چیز یک تجربه‌گرا بود و این به معنای شروع با اساسی ترین سؤال از همه آنها بود: آیا هیچ نوع دانشی وجود دارد که مطلقاً و غیرقابل برگشت درست باشد؟

حکمت ناامنی، اثر آلن واتس
آلن واتس، حکیم بزرگ بودایی، تسلطی ‌‌غریب و فلسفی بر شماری از موضوعات داشت. «حکمت ناامنی» در دنیای پرشتاب امروزی که نگرانی از آینده در آن دائمی است و ارتباط با لحظه حال قطع شده، بیش از هر زمان دیگری مهم است.مفهوم اصلی واتس در این اثر، ذهن آگاهی است که ریشه در مفاهیم شرقی از حضور در هر کاری که در آن زمان انجام می‌دهد، دارد. اگرچه این کتاب در سال 1951 نوشته شد، اما آلن واتس فهمید که بخش زیادی از ناامیدی و اضطراب انسان ناشی از تمایل ما به زندگی برای آینده یا نوعی انتزاع دیگر است بدون اینکه واقعاً در حال باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99740/

ارسال دیدگاه شما