ستاره صبح - الهام روحانی: آتش روز شنبه بار دیگر به جان یکی از ساختمان‌های ناامن و فرسوده تهران افتاد. این بار در خیابان گمرک، در جنوب غربی تهران، انبار بزرگی از لوازم موتور در آتش سوخت. این ساختمان پیش از آتش‌سوزی 5 بار اخطار ناایمنی از آتش‌نشانی گرفته بود. نکته قابل تأمل اینکه در زلزله ترکیه مشاهده شد که ساختمان‌های ناامن و فرسوده فروریختند و جان هزاران نفر را گرفتند. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی؛ ۱۱ هزار ساختمان پرخطر و ۹۵ ساختمان بسیار پرخطر در تهران داریم که بروز هر نوع حادثه در این ساختمان‌ها می‌تواند خسارت‌های مادی و جانی جبران‌ناپذیری داشته باشد. آتش‌سوزی در خیابان گمرک ۱۷ مصدوم بر جای گذاشت. این در حالی است که هنوز مردم تجربه تلخ پلاسکو و حادثه آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر را که منجر به مرگ آتش‌نشانان و کسبه و مردم شد را به خاطر دارند. پرسش این است که چرا شهرداری فهرست ساختمان‌های بحرانی را اعلام نمی‌کند و مانع فعالیت آنها نمی‌شود؟ تعلل دراین‌باره باعث تباهی جان و مال شهروندان می‌شود.