گروه اقتصاد: سال‌هاست که مردم زیر فشار گرانی و کوچک شدن سفره‌هایشان زندگی می‌کنند. پرسش این است که چرا چنین فرآیندی در کشور شکل‌گرفته است؟ پرسش دیگر این‌که چه باید کرد تا مردم از گزند گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید رها شوند و حس کنند که امروزشان از دیروز و فردایشان از امروز بهتر خواهد شد؟ علت را باید در نوع حکمرانی در داخل، خارج، روابط خارجی و از همه مهم‌تر تداوم تحریم‌ها و افزایشی شدن آن جست‌وجو کرد. در این ارتباط عباس آرگون، عضو اتاق ایران می‌گوید: «سال‌هاست که بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف بحث داغ عرصه سیاست است زیرا این موضوع به سیاست ربط دارد. در ارتباطات بین‌المللی محدودیت‌ها باید برداشته شود. زیرا علت محدودیت‌ها تحریم است و پذیرش قواعد تجارت بین‌المللی که یکی از آنها FATF و مقررات آن است به نفع اقتصاد و تجارت است. این اتفاق می‌تواند سفره‌های مردم را بزرگ، رونق اقتصادی، تجاری ایجاد کند و مهم‌تر اینکه رفاه و امید در جامعه خلق کند.» گزیده نظرات وی به نقل ازخبرآنلاین در ادامه می‌آید.