ستاره صبح-پیام فیض: جنگ شش‌روزه اعراب با اسرائیل در سال 1967 و جنگ کیپود در سال 1973 که به جنگ رمضان نیز معروف است نشان می‌دهد که جنگ هیچ‌گاه منجر به برقراری صلح و ثبات در مسئله فلسطین و اسرائیل نشده است. تاریخ اثبات کرده هرگاه تنش رخ‌داده پس‌ازآن راه‌حلی مسالمت‌آمیز روی میز قرار نگرفته است. باگذشت 75سال از مناقشه سرزمینی در فلسطین به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مسالمت‌آمیز ایده دو دولتی است که این روزها همه دولت ها آن را فریاد می زنند. دراین‌باره نه‌تنها اعراب و چین بلکه بایدن نیز در سرمقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز راهکار دو کشور را تنها راه‌حل موجود برای حل اختلافات مرزی دانسته است. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی انجام داده که در ادامه می‌خوانید: