طنز

بیت کوین از نگاه دیگران

بیت کوین از نگاه دیگران

قشر قصاب‌ها: والا اسمش که نه به مغز و زبون و کله و پاچه و سیراب شیردونی می‌خوره، نه به گردن و راسته و فیله و دنده و لثه و ماهیچه... به اسمش میاد یه جای ناشناخته از گوشت بز باشه؛ حالا چون دو بخشیه احتمالاً یه چیزی تو مایه‌های سیراب شیردونی میتونه باشه.
قشر آرایشگرها: مدل موی جدیده حتماً... چون هم این «ک» داره، هم کاسه، چشم و دلم روشنه با کاسه هم بشه رو سر مشتری پیاده‌اش کرد... .
قشر زنان خانه‌دار: هر چی که هست حتماً این جاری ورپریده‌ام خرید‌تش... چون کوین (کوئین: ملکه) داره احتمالاً مربوط به تاج و اینا بشه... البته اینم بگما؛ این روزها رو بدلیجات اسم خارجی میذارن تا فروش کنه... بعید نیست اینم یه بدلیجاتی چیزی باشه... شوهرمم همش می‌گفت میخوام بیت کوین بخرم... بگو پس؛ چون بدلی بوده می‌خواسته واسه من بخره...!
قشر چلوکبابی: هر کوفتی که هست برنج نداره توش... چون اگه داشت میگفتن «چلو بیت کوین» دیگه... به نظرم یه نوشابه‌ای چیزیه... آخه واسه دوغ افت داره اسمشو خارجکیا بذارن... فقط امیدوارم شیشه‌ای باشه تا بشه گرون فروختش.
قشر میوه و تره‌بار: حتما اینم یه تراریخته‌اس مثل تراریخته‌های دیگه... این‌طور که به نظر میاد کیوی رو دست‌کاری ژنتیکی کردن شده بیت کوین... شایدم اصلاً کلم رو دست‌کاری کردن شده این... از چیزی که با دست‌کاری میشه بروکلی، بیت کوین شدن اصلاً بعید نیست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69951/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

طنز

بیت کوین از نگاه دیگران

بیت کوین از نگاه دیگران

قشر قصاب‌ها: والا اسمش که نه به مغز و زبون و کله و پاچه و سیراب شیردونی می‌خوره، نه به گردن و راسته و فیله و دنده و لثه و ماهیچه... به اسمش میاد یه جای ناشناخته از گوشت بز باشه؛ حالا چون دو بخشیه احتمالاً یه چیزی تو مایه‌های سیراب شیردونی میتونه باشه.
قشر آرایشگرها: مدل موی جدیده حتماً... چون هم این «ک» داره، هم کاسه، چشم و دلم روشنه با کاسه هم بشه رو سر مشتری پیاده‌اش کرد... .
قشر زنان خانه‌دار: هر چی که هست حتماً این جاری ورپریده‌ام خرید‌تش... چون کوین (کوئین: ملکه) داره احتمالاً مربوط به تاج و اینا بشه... البته اینم بگما؛ این روزها رو بدلیجات اسم خارجی میذارن تا فروش کنه... بعید نیست اینم یه بدلیجاتی چیزی باشه... شوهرمم همش می‌گفت میخوام بیت کوین بخرم... بگو پس؛ چون بدلی بوده می‌خواسته واسه من بخره...!
قشر چلوکبابی: هر کوفتی که هست برنج نداره توش... چون اگه داشت میگفتن «چلو بیت کوین» دیگه... به نظرم یه نوشابه‌ای چیزیه... آخه واسه دوغ افت داره اسمشو خارجکیا بذارن... فقط امیدوارم شیشه‌ای باشه تا بشه گرون فروختش.
قشر میوه و تره‌بار: حتما اینم یه تراریخته‌اس مثل تراریخته‌های دیگه... این‌طور که به نظر میاد کیوی رو دست‌کاری ژنتیکی کردن شده بیت کوین... شایدم اصلاً کلم رو دست‌کاری کردن شده این... از چیزی که با دست‌کاری میشه بروکلی، بیت کوین شدن اصلاً بعید نیست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69951/

ارسال دیدگاه شما