اسکوچیچ هفته آینده به کیش می‌رود

اردوی تیم ملی ایران از چهارم تا دهم خرداد در ورزشگاه المپیک کیش برگزار می‌شود و تیم ملی به مدت هفت روز زیر نظر دراگان اسکوچیچ به تمرین می‌پردازد. این اردو به منظور آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بحرین و برگزاری دیدارهای انتخابی جام جهانی در جنوب ایران و در کنار آب‌های خلیج فارس در نظر گرفته شده است.مهم‌ترین معضل و دغدغه‌ در ارتباط با اردوی کیش، آماده‌سازی ورزشگاه المپیک این جزیره است که تا قبل از اردوی تیم ملی، از نظر سخت‌افزاری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد اما بعد از قطعی شدن برگزاری اردو در این منطقه، ورزشگاه و به خصوص زمین چمن این مجموعه در حال آماده‌سازی است.با این وجود دراگان اسکوچیچ از عزیمت به این جزیره خبر داده است. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اسکوچیچ هفته آینده به کیش می‌رود

اردوی تیم ملی ایران از چهارم تا دهم خرداد در ورزشگاه المپیک کیش برگزار می‌شود و تیم ملی به مدت هفت روز زیر نظر دراگان اسکوچیچ به تمرین می‌پردازد. این اردو به منظور آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بحرین و برگزاری دیدارهای انتخابی جام جهانی در جنوب ایران و در کنار آب‌های خلیج فارس در نظر گرفته شده است.مهم‌ترین معضل و دغدغه‌ در ارتباط با اردوی کیش، آماده‌سازی ورزشگاه المپیک این جزیره است که تا قبل از اردوی تیم ملی، از نظر سخت‌افزاری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد اما بعد از قطعی شدن برگزاری اردو در این منطقه، ورزشگاه و به خصوص زمین چمن این مجموعه در حال آماده‌سازی است.با این وجود دراگان اسکوچیچ از عزیمت به این جزیره خبر داده است. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما