خبرنامه

خبرنامه

مدیر مهندسی نورد شرکت:
تولید ۲۰ هزار تن ریل 
از ابتدای اسفندماه تاکنون 
در ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان که تنها تولیدکننده ریل کشور است از اسفندماه ۹۹ تاکنون موفق شده ۲۰ هزار تن ریل تولید کند. از این مقدار ریل ۱۰ هزار تن آن در اسفندماه ۹۹ تولید شد که یک رکورد در تولید ریل محسوب می‌شود.
محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب‌آهن اصفهان بابیان این خبر گفت: عمده ۲۰ هزار تن ریل تولیدشده در ذوب‌آهن اصفهان از نوع ۶۰E۱ است که مخصوص خطوط پرسرعت هست و به سفارش راه‌آهن جمهوری اسلامی تولیدشده است.
وی افزود: در شرایط کنونی این شرکت تمام ریل موردنیاز کشور را تولید می‌کند و برنامه‌هایی برای صادرات نیز دارد.
شایان‌ذکر است ذوب‌آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه من‌ها (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که نخستین محموله ریل تولیدی آن در پروژه ریلی بستان‌آباد-تبریز استفاده شد و در پی آن در دیگر پروژه‌های ساخت راه‌آهن کشور ازجمله در راه‌آهن‌های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاسپین از این محصول باارزش افزوده بالا استفاده‌شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75150/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرنامه

خبرنامه

مدیر مهندسی نورد شرکت:
تولید ۲۰ هزار تن ریل 
از ابتدای اسفندماه تاکنون 
در ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان که تنها تولیدکننده ریل کشور است از اسفندماه ۹۹ تاکنون موفق شده ۲۰ هزار تن ریل تولید کند. از این مقدار ریل ۱۰ هزار تن آن در اسفندماه ۹۹ تولید شد که یک رکورد در تولید ریل محسوب می‌شود.
محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب‌آهن اصفهان بابیان این خبر گفت: عمده ۲۰ هزار تن ریل تولیدشده در ذوب‌آهن اصفهان از نوع ۶۰E۱ است که مخصوص خطوط پرسرعت هست و به سفارش راه‌آهن جمهوری اسلامی تولیدشده است.
وی افزود: در شرایط کنونی این شرکت تمام ریل موردنیاز کشور را تولید می‌کند و برنامه‌هایی برای صادرات نیز دارد.
شایان‌ذکر است ذوب‌آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه من‌ها (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که نخستین محموله ریل تولیدی آن در پروژه ریلی بستان‌آباد-تبریز استفاده شد و در پی آن در دیگر پروژه‌های ساخت راه‌آهن کشور ازجمله در راه‌آهن‌های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاسپین از این محصول باارزش افزوده بالا استفاده‌شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75150/

ارسال دیدگاه شما