ضرورت تزریق واکسن کرونا هر ۶ تا ۹ ماه یک‌بار

نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران بابیان اینکه حوزه بهداشت و درمان کشور برای واکسیناسیون، زیرساخت‌های خوبی در مراکز مخصوص این کار فراهم کرده است، گفت: با دو شیفته شدن مراکز واکسیناسیون در تهران، تعداد تزریق واکسن روزانه افزایش ‌یافته است. وی در گفت‌وگو با فارس درباره تزریق دوز سوم واکسن کرونا توضیح داد: یکی از برنامه‌های ملی در وزارت بهداشت و درمان واکسیناسیون است و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. در حقیقت بین ۶ تا ۹ ماه یک‌بار کل کشور باید واکسینه شوند. توکلی گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال را گروه مولد و سازنده جامعه عنوان کرد و افزود: مرگ‌ومیر در این گروه سنی تبعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارد و به همین جهت تمرکز اصلی افزایش سرعت واکسیناسیون عمومی در جامعه است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79026/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ضرورت تزریق واکسن کرونا هر ۶ تا ۹ ماه یک‌بار

نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران بابیان اینکه حوزه بهداشت و درمان کشور برای واکسیناسیون، زیرساخت‌های خوبی در مراکز مخصوص این کار فراهم کرده است، گفت: با دو شیفته شدن مراکز واکسیناسیون در تهران، تعداد تزریق واکسن روزانه افزایش ‌یافته است. وی در گفت‌وگو با فارس درباره تزریق دوز سوم واکسن کرونا توضیح داد: یکی از برنامه‌های ملی در وزارت بهداشت و درمان واکسیناسیون است و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. در حقیقت بین ۶ تا ۹ ماه یک‌بار کل کشور باید واکسینه شوند. توکلی گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال را گروه مولد و سازنده جامعه عنوان کرد و افزود: مرگ‌ومیر در این گروه سنی تبعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارد و به همین جهت تمرکز اصلی افزایش سرعت واکسیناسیون عمومی در جامعه است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79026/

ارسال دیدگاه شما