اشاره: جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۱ به «عبدالرزاق گورنا»، نویسنده ۷۳ ساله اهل تانزانیا رسید. کمیته نوبل ادبیات عبدالرزاق گورنا را به سبب «نفوذ سازش‌ناپذیر و دلسوزانه او در تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها» شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات معرفی کرده است. به این بهانه نگاهی به کارنامه‌ کاری این نویسنده داریم که در ادامه می‌خوانید.