سرانه گوش دادن به موسیقی در ایران چقدر است؟

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است. این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر به‌گونه‌ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان‌ها قابل ارائه بوده و در آن به ٤٣هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ١۸ هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی و در کل به ٦٢هزار و ۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است. مهم‌ترین یافته‌های طرح در حوزه موسیقی از این حکایت دارد که در سال ١٣٩٩، ۷۳.۸ درصد از افراد ١٥ ساله و بیشتر موسیقی گوش کرده‌اند. موسیقی پاپ ایرانی بیشترین طرفدار را بین افراد ١٥ساله و بیشتر داشته و پس‌ازآن موسیقی سنتی قرار داشته است. سرانه زمان گوش کردن به موسیقی افراد ١٥ ساله و بیشتر،‌ ٣ساعت و ٢٩ دقیقه در هفته و به‌عبارت‌دیگر ٢٩ دقیقه و٥١ ثانیه در روز بوده است. در بین وسایل گوش دادن به موسیقی، تلفن همراه با ۵۹.۵ درصد بیشترین وسیله برای گوش کردن به موسیقی بوده است. بیشترین سرانه گوش دادن به موسیقی مربوط به استان خراسان شمالی با شش ساعت و ١٤ دقیقه و کمترین سرانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با یک ساعت و ٩ دقیقه بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79935/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرانه گوش دادن به موسیقی در ایران چقدر است؟

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است. این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر به‌گونه‌ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان‌ها قابل ارائه بوده و در آن به ٤٣هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ١۸ هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی و در کل به ٦٢هزار و ۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است. مهم‌ترین یافته‌های طرح در حوزه موسیقی از این حکایت دارد که در سال ١٣٩٩، ۷۳.۸ درصد از افراد ١٥ ساله و بیشتر موسیقی گوش کرده‌اند. موسیقی پاپ ایرانی بیشترین طرفدار را بین افراد ١٥ساله و بیشتر داشته و پس‌ازآن موسیقی سنتی قرار داشته است. سرانه زمان گوش کردن به موسیقی افراد ١٥ ساله و بیشتر،‌ ٣ساعت و ٢٩ دقیقه در هفته و به‌عبارت‌دیگر ٢٩ دقیقه و٥١ ثانیه در روز بوده است. در بین وسایل گوش دادن به موسیقی، تلفن همراه با ۵۹.۵ درصد بیشترین وسیله برای گوش کردن به موسیقی بوده است. بیشترین سرانه گوش دادن به موسیقی مربوط به استان خراسان شمالی با شش ساعت و ١٤ دقیقه و کمترین سرانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با یک ساعت و ٩ دقیقه بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79935/

ارسال دیدگاه شما