اشاره: رمان «سرگذشت ندیمه» رمانی پادآرمانی نوشته «مارگارت اتوود» نویسنده کانادایی است. این کتاب در سال 1985 و باوجود انتقادات فراوان منتشر شد و در همان سال برنده جایزه بهترین داستان انگلیسی‌زبان Govenor General و در سال 1987 برنده جایزه «آرتور سی. کلارک» شد. اتوود در این اثر در پی آن است تا امید را به خواننده تزریق کند و به جوامع دیکتاتوری هشدار می‌دهد که با ظلم نمی‌توانند ماندگار شوند. این داستان که به یک ناکجاآباد فمینیستی معروف شد خواننده را می‌ترساند و از طرف دیگر او را شیفته خود می‌کند. سؤال اینجاست که هدف «مارگارت آتوود» از نگارش این داستان چیست و آیا او قصد دارد به بشر هشدار دهد که نظامی‌گری و جنگ در دنیای جدید به قیمت از دست دادن انسانیت در دنیا خواهد بود؟ متن پیش رو روایت «هارولد بلوم» نویسنده و منتقد ادبی نامدار آمریکایی درباره سبک نویسندگی مارگارت اتوود است.