عراق همچنان در بن‌بست سیاسی

تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه پارلمان عراق؛ انتخاب رئیس‌جمهور در محاق

تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه پارلمان عراق؛ انتخاب رئیس‌جمهور در محاق

دادگاه فدرال عراق در یک بیانیه رسمی به تشریح دستور صادره از سوی این دادگاه مبنی بر تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه مجلس و ارتباط و تأثیر آن بر فرایند انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور پرداخت.
به گزارش تسنیم، دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که دستور توقف فعالیت هیئت‌رئیسه مجلس ارتباطی با مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات بعدی درباره تشکیل دولت جدید عراق ندارد. در بیانیه رسمی دادگاه فدرال عراق که خبرگزاری رسمی عراق، آن‌ها منتشر کرده تأکید شده که دستور صادره از این دادگاه در تاریخ 13 ژانویه در پی شکایت درباره صحت آنچه در جلسه اول مجلس نمایندگان و انتخاب رئیس و نایبان رئیس مجلس، تأثیری بر مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات مترتب بر آن درباره معرفی فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت نخواهد داشت. دادگاه فدرال تأکید کرده که این مهلت‌ها همگی در قانون اساسی تعیین‌شده و فقط در صورتی نادیده گرفته خواهد شد که دادگاه فدرال حکم نهایی درباره ابطال آنچه در جلسه اول مجلس گذشته صادر کند. این بیانیه افزوده که تاکنون دادگاه فدرال چنین حکمی صادر نکرده و به‌زودی در جلسه‌ای با حضور شاکی و مدعی علیه این مسئله رسیدگی خواهد کرد. دادگاه عالی فدرال عراق روز پنجشنبه با صدور حکمی به تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه جدید پارلمان به‌طور موقت رای داد. این حکم در پی اقامه دعوی از سوی «باسم خشان» نماینده پارلمان عراق صادرشده است. در همین حال «باسم الخشان» نماینده پارلمان عراق در گفتگو با «الفرات نیوز» اعلام کرد که حکم دادگاه فدرال، تمامی اقدامات انجام‌شده در جلسه اول دوره جدید پارلمان را به حالت تعلیق درمی‌آورد. وی خاطرنشان کرد که تمامی تصمیمات گرفته‌شده در جلسه اول پارلمان ازجمله ثبت فراکسیون اکثریت به‌موجب این حکم تا زمان بررسی پرونده‌های ارائه‌شده به دادگاه فدرال، معلق تلقی می‌شوند. وی همچنین تأکید کرد که جلسه چند روز آینده پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور هم تشکیل نخواهد شد.

برهم صالح نامزد نهایی حزب اتحادیه میهنی
برهم صالح نامزد نهایی حزب اتحاد میهنی کردستان، مدارک خود را برای ریاست جمهوری عراق ارائه کرد. پیشتر اعضای حزب اتحاد میهنی کردستان با حضور در منزل «بافل طالبانی» رهبر این حزب با اجماع آرا برهم صالح را به‌عنوان نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کردند.

زیباری نامزد نهایی حزب دموکرات کردستان عراق
حزب دموکرات کردستان هم «هوشیار زیباری» را به‌عنوان نامزد نهایی خود برای پست ریاست جمهوری عراق انتخاب کرده است. در همین حال زیباری بارد اظهارات منتسب به وی درباره واگذاری سمت ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی، تأکید کرد که ریاست جمهوری عراق سمت مهمی است و حزب دموکرات از آن کوتاه نیامده است. «مهدی کریم» از اعضای حزب دموکرات کردستان هم اعلام کرده که دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات کردستان برای اعلام دو نامزد جداگانه برای پست ریاست جمهوری عراق توافق کرده بودند. «مشعان الجبوری» نماینده پارلمان عراق با انتشار توئیتی اعلام کرد که «هوشیار زیباری» از سران حزب دموکرات کردستان برای احراز پست ریاست جمهوری عراق، آرای جریان‌های «عزم»، «تقدم»، «صدر» و حزب دموکرات را خواهد داشت. الجبوری افزود که با نامزد شدن «هوشیار زیباری» می‌توان با اطمینان گفت که وی برای چهار سال آینده رئیس‌جمهور عراق خواهد شد. وی تأکید کرد که زیباری تقریباً آرای اکثر نمایندگانی که به «محمد الحلبوسی» برای ریاست پارلمان رای دادند را خواهد داشت؛ زیرا جریان‌های «عزم»، «تقدم»، «صدر» و حزب دموکرات به او رای خواهند داد. «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، یکشنبه گذشته در جلسه اول دوره جدید مجلس این کشور اعلام کرد که فرصت اعلام نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری آغازشده و تا 15 روز ادامه خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84307/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عراق همچنان در بن‌بست سیاسی

تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه پارلمان عراق؛ انتخاب رئیس‌جمهور در محاق

تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه پارلمان عراق؛ انتخاب رئیس‌جمهور در محاق

دادگاه فدرال عراق در یک بیانیه رسمی به تشریح دستور صادره از سوی این دادگاه مبنی بر تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه مجلس و ارتباط و تأثیر آن بر فرایند انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور پرداخت.
به گزارش تسنیم، دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که دستور توقف فعالیت هیئت‌رئیسه مجلس ارتباطی با مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات بعدی درباره تشکیل دولت جدید عراق ندارد. در بیانیه رسمی دادگاه فدرال عراق که خبرگزاری رسمی عراق، آن‌ها منتشر کرده تأکید شده که دستور صادره از این دادگاه در تاریخ 13 ژانویه در پی شکایت درباره صحت آنچه در جلسه اول مجلس نمایندگان و انتخاب رئیس و نایبان رئیس مجلس، تأثیری بر مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات مترتب بر آن درباره معرفی فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت نخواهد داشت. دادگاه فدرال تأکید کرده که این مهلت‌ها همگی در قانون اساسی تعیین‌شده و فقط در صورتی نادیده گرفته خواهد شد که دادگاه فدرال حکم نهایی درباره ابطال آنچه در جلسه اول مجلس گذشته صادر کند. این بیانیه افزوده که تاکنون دادگاه فدرال چنین حکمی صادر نکرده و به‌زودی در جلسه‌ای با حضور شاکی و مدعی علیه این مسئله رسیدگی خواهد کرد. دادگاه عالی فدرال عراق روز پنجشنبه با صدور حکمی به تعلیق فعالیت هیئت‌رئیسه جدید پارلمان به‌طور موقت رای داد. این حکم در پی اقامه دعوی از سوی «باسم خشان» نماینده پارلمان عراق صادرشده است. در همین حال «باسم الخشان» نماینده پارلمان عراق در گفتگو با «الفرات نیوز» اعلام کرد که حکم دادگاه فدرال، تمامی اقدامات انجام‌شده در جلسه اول دوره جدید پارلمان را به حالت تعلیق درمی‌آورد. وی خاطرنشان کرد که تمامی تصمیمات گرفته‌شده در جلسه اول پارلمان ازجمله ثبت فراکسیون اکثریت به‌موجب این حکم تا زمان بررسی پرونده‌های ارائه‌شده به دادگاه فدرال، معلق تلقی می‌شوند. وی همچنین تأکید کرد که جلسه چند روز آینده پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور هم تشکیل نخواهد شد.

برهم صالح نامزد نهایی حزب اتحادیه میهنی
برهم صالح نامزد نهایی حزب اتحاد میهنی کردستان، مدارک خود را برای ریاست جمهوری عراق ارائه کرد. پیشتر اعضای حزب اتحاد میهنی کردستان با حضور در منزل «بافل طالبانی» رهبر این حزب با اجماع آرا برهم صالح را به‌عنوان نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کردند.

زیباری نامزد نهایی حزب دموکرات کردستان عراق
حزب دموکرات کردستان هم «هوشیار زیباری» را به‌عنوان نامزد نهایی خود برای پست ریاست جمهوری عراق انتخاب کرده است. در همین حال زیباری بارد اظهارات منتسب به وی درباره واگذاری سمت ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی، تأکید کرد که ریاست جمهوری عراق سمت مهمی است و حزب دموکرات از آن کوتاه نیامده است. «مهدی کریم» از اعضای حزب دموکرات کردستان هم اعلام کرده که دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات کردستان برای اعلام دو نامزد جداگانه برای پست ریاست جمهوری عراق توافق کرده بودند. «مشعان الجبوری» نماینده پارلمان عراق با انتشار توئیتی اعلام کرد که «هوشیار زیباری» از سران حزب دموکرات کردستان برای احراز پست ریاست جمهوری عراق، آرای جریان‌های «عزم»، «تقدم»، «صدر» و حزب دموکرات را خواهد داشت. الجبوری افزود که با نامزد شدن «هوشیار زیباری» می‌توان با اطمینان گفت که وی برای چهار سال آینده رئیس‌جمهور عراق خواهد شد. وی تأکید کرد که زیباری تقریباً آرای اکثر نمایندگانی که به «محمد الحلبوسی» برای ریاست پارلمان رای دادند را خواهد داشت؛ زیرا جریان‌های «عزم»، «تقدم»، «صدر» و حزب دموکرات به او رای خواهند داد. «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، یکشنبه گذشته در جلسه اول دوره جدید مجلس این کشور اعلام کرد که فرصت اعلام نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری آغازشده و تا 15 روز ادامه خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84307/

ارسال دیدگاه شما