فشار نمایندگان برای استیضاح،مخالفت قالیباف

فشار نمایندگان برای استیضاح،مخالفت قالیباف

هادی بیگی نژاد در خصوص به جریان افتادن استیضاح فاطمی امین گفت: تا امروز نظر هیئت رئیسه مجلس این بود که مجلس یازدهم وارد روند استیضاح نشود حتی رئیس مجلس در برابر تقاضای استیضاح برخی وزرا که از سوی نمایندگان مطرح می‌شد، مقاومت می‌کردند ولی اخیراً فشار نمایندگان برای استیضاح برخی وزرا افزایش یافته است و به همین دلیل استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت به جریان افتاده است.وی تاکید کرد: قالیباف تلاش دارد که استیضاح وزرا شکل نگیرد و روابط دولت و مجلس دوستانه و برادرانه باقی بماند.بیگی نژاد با بیان اینکه استیضاح فاطمی امین در شرایط کنونی و با گذشت کمتر از یکسال از عمر دولت زود هنگام است، گفت: باید به فاطمی امین فرصت دهیم تا برنامه‌هایش را اجرایی کند.نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه مجموعه‌هایی که زیر دست وزیر صمت از کار می‌کنند، ارتباط خوبی با نمایندگان ندارند. باید چند بار تماس بگیریم ولی پاسخ نمی دهد، به عنوان مثال بنده نظر کارشناسی وزارت خانه برای برخی موارد را میخواستم که این نظر ارائه نشد این موضوع موجب دلخوری نمایندگان شده است.وی تاکید کرد: بی پاسخی نسبت به تقاضاهای نمایندگان و موضوعات وزارت صنعت موجب دلخوری نمایندگان و عامل شکل گیری این استیضاح است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89245/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فشار نمایندگان برای استیضاح،مخالفت قالیباف

فشار نمایندگان برای استیضاح،مخالفت قالیباف

هادی بیگی نژاد در خصوص به جریان افتادن استیضاح فاطمی امین گفت: تا امروز نظر هیئت رئیسه مجلس این بود که مجلس یازدهم وارد روند استیضاح نشود حتی رئیس مجلس در برابر تقاضای استیضاح برخی وزرا که از سوی نمایندگان مطرح می‌شد، مقاومت می‌کردند ولی اخیراً فشار نمایندگان برای استیضاح برخی وزرا افزایش یافته است و به همین دلیل استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت به جریان افتاده است.وی تاکید کرد: قالیباف تلاش دارد که استیضاح وزرا شکل نگیرد و روابط دولت و مجلس دوستانه و برادرانه باقی بماند.بیگی نژاد با بیان اینکه استیضاح فاطمی امین در شرایط کنونی و با گذشت کمتر از یکسال از عمر دولت زود هنگام است، گفت: باید به فاطمی امین فرصت دهیم تا برنامه‌هایش را اجرایی کند.نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه مجموعه‌هایی که زیر دست وزیر صمت از کار می‌کنند، ارتباط خوبی با نمایندگان ندارند. باید چند بار تماس بگیریم ولی پاسخ نمی دهد، به عنوان مثال بنده نظر کارشناسی وزارت خانه برای برخی موارد را میخواستم که این نظر ارائه نشد این موضوع موجب دلخوری نمایندگان شده است.وی تاکید کرد: بی پاسخی نسبت به تقاضاهای نمایندگان و موضوعات وزارت صنعت موجب دلخوری نمایندگان و عامل شکل گیری این استیضاح است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89245/

ارسال دیدگاه شما