مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها نداریم

مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد:در مشهد هم قرار نبود تماشاچی داشته باشیم و شرایط از نظر زیرساخت فراهم نبود و اعلام هم شده بود اما از جامعه زنان عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم و از آن اتفاقی که آن روز رخ داد هیچ‌کس خوشحال نشد.وزیر ورزش تاکید کرد: هر زمان لازم بوده و اراده کردیم با مجوز از دستگاه‌های مرتبط، زیرساخت‌ها را آماده کردیم و در ورزشگاه آزادی هم به بهترین شکل حضور داشتند. دوستان در فدراسیون فوتبال دارند بررسی می‌کنند که به مجرد شنیدن غیررسمی این خبر، جلسه‌ای تشکیل دادم و ابعاد قضیه را بررسی کردیم که بهترین راهکار را در این زمینه پیدا کنیم.همچنین وی گفت: پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی ماست تا پایان پیگیری می‌کنیم به نتیجه برسد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90780/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها نداریم

مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد:در مشهد هم قرار نبود تماشاچی داشته باشیم و شرایط از نظر زیرساخت فراهم نبود و اعلام هم شده بود اما از جامعه زنان عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم و از آن اتفاقی که آن روز رخ داد هیچ‌کس خوشحال نشد.وزیر ورزش تاکید کرد: هر زمان لازم بوده و اراده کردیم با مجوز از دستگاه‌های مرتبط، زیرساخت‌ها را آماده کردیم و در ورزشگاه آزادی هم به بهترین شکل حضور داشتند. دوستان در فدراسیون فوتبال دارند بررسی می‌کنند که به مجرد شنیدن غیررسمی این خبر، جلسه‌ای تشکیل دادم و ابعاد قضیه را بررسی کردیم که بهترین راهکار را در این زمینه پیدا کنیم.همچنین وی گفت: پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی ماست تا پایان پیگیری می‌کنیم به نتیجه برسد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90780/

ارسال دیدگاه شما