غرب در حال فضاسازی علیه ایران است

غرب در حال فضاسازی علیه ایران است

محمود شوری، تحلیلگر سیاسی

کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات هسته ای با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن انتقاد از پاسخ اخیر تهران به نام آمریکا ادعا کردند که تهران فرصت دیپلماتیک را از دست داده است.

 این بیانیه یک بار دیگر به مساله اتهامات هسته ای آژانس بر تهران اشاره دارد. تهران بار دیگر در برابر اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد منشا اورانیوم غنی شده در سایت های ادعایی آژانس قرار گرفته است. یکی از نکات مثبتی که برای دولت سیزدهم بر شمرده می ‌شد، یکدستی حاکمیت بوده و هست.

رسانه ها به این نکته تاکید فراوانی کرده اند و انتظار از این ظرفیت موجود در حاکمیت بالا رفته است. حاکمیت یکدست به این معنی است که حداقل از درون ساختار های قدرت کسی با سیاست ‌های دولت مخالفت نمی ‌کند یا چوب لای چرخ آن نمی ‌گذارد. موضوعی که در دولت های حسن روحانی شاهد نبودیم. ولی امروز می بینیم یک دست بودن حاکمیت هم در مرحله تصمیم گیری در خصوص برجام نتوانسته به تصمیم برسد.

 اینبار جلسه شورای حکام آژانس بین ‌المللی انرژی مقارن با حساس ترین روزهای برجام تشکیل می‌شود. به این ترتیب رسانه های غربی تلاش خواهند کرد تا اذهان عمومی را به سمتی هدایت کنند که ایران مسبب به نتیجه نرسیدن برجام شناخته شود. غرب با سناریویی که چیده در حال زمینه ‌سازی برای اقداماتی بر علیه ایران در شورای حکام است.

از آنچه مشاهده می شود می توان نتیجه گرفت که طرف های ایران در برجام می خواهند وانمود کنند که مذاکرات در حال رسيدن به نتیجه بود اما ایران مانع شده است و را عدم شفافیت در فعالیت های هسته‌ ای کشور مانع از به نتیجه رسیدن در  مذاکرات بوده است. تحرکات اخیر غرب و جلسه شورای حکام در چارچوب نتیجه احتمالی برجام است. این وضعیت در موضع گیری های اخیر و ادبیات دولتمردان غربی قابل شناسایی است.

ممکن است تحریم ‌های دیگری بر کشور تحمیل شود. روش مذاکره و شیوه دستیابی به نتیجه برد-برد از سر موضع برابر است، نه  فشار سیاسی و تبلیغاتی که منجر به نتایج دلخواه یکی از طرف ها شود. خوشبختانه در برخی از موارد ایران نسبت به این موضوعات پاسخ مناسب داده است. به هر حال از نگاه داخلی مسئولیت اصلی برجام برعهده رییس جمهور گذاشته شده است. اجرای این مسئولیت نیز نیازمند شجاعت در تصمیم گیری است.

 رسانه‌ های غربی به شدت علیه ایران فضاسازی می کنند و نقش رییس جمهور در عدم اجرای برجام نیز توسط رسانه ها برجسته می شود. غرب مدعی است که ایران خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست و می ‌خواهد با مذاکره برای اقدامات پنهان خود زمان بخرد. این اتهام امروز علیه کشور ما مطرح است و به طور گسترده ای در رسانه ‌های بین‌المللی مورد بحث و گفت و گو است. به ویژه پس از بیانیه سه کشور اروپایی باز هم طرح خواهد شد.این بار آمریکا پا پس کشیده و این سه کشور به نیابت از کاخ سفید عمل کرده اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92079/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

غرب در حال فضاسازی علیه ایران است

غرب در حال فضاسازی علیه ایران است

محمود شوری، تحلیلگر سیاسی

کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات هسته ای با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن انتقاد از پاسخ اخیر تهران به نام آمریکا ادعا کردند که تهران فرصت دیپلماتیک را از دست داده است.

 این بیانیه یک بار دیگر به مساله اتهامات هسته ای آژانس بر تهران اشاره دارد. تهران بار دیگر در برابر اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد منشا اورانیوم غنی شده در سایت های ادعایی آژانس قرار گرفته است. یکی از نکات مثبتی که برای دولت سیزدهم بر شمرده می ‌شد، یکدستی حاکمیت بوده و هست.

رسانه ها به این نکته تاکید فراوانی کرده اند و انتظار از این ظرفیت موجود در حاکمیت بالا رفته است. حاکمیت یکدست به این معنی است که حداقل از درون ساختار های قدرت کسی با سیاست ‌های دولت مخالفت نمی ‌کند یا چوب لای چرخ آن نمی ‌گذارد. موضوعی که در دولت های حسن روحانی شاهد نبودیم. ولی امروز می بینیم یک دست بودن حاکمیت هم در مرحله تصمیم گیری در خصوص برجام نتوانسته به تصمیم برسد.

 اینبار جلسه شورای حکام آژانس بین ‌المللی انرژی مقارن با حساس ترین روزهای برجام تشکیل می‌شود. به این ترتیب رسانه های غربی تلاش خواهند کرد تا اذهان عمومی را به سمتی هدایت کنند که ایران مسبب به نتیجه نرسیدن برجام شناخته شود. غرب با سناریویی که چیده در حال زمینه ‌سازی برای اقداماتی بر علیه ایران در شورای حکام است.

از آنچه مشاهده می شود می توان نتیجه گرفت که طرف های ایران در برجام می خواهند وانمود کنند که مذاکرات در حال رسيدن به نتیجه بود اما ایران مانع شده است و را عدم شفافیت در فعالیت های هسته‌ ای کشور مانع از به نتیجه رسیدن در  مذاکرات بوده است. تحرکات اخیر غرب و جلسه شورای حکام در چارچوب نتیجه احتمالی برجام است. این وضعیت در موضع گیری های اخیر و ادبیات دولتمردان غربی قابل شناسایی است.

ممکن است تحریم ‌های دیگری بر کشور تحمیل شود. روش مذاکره و شیوه دستیابی به نتیجه برد-برد از سر موضع برابر است، نه  فشار سیاسی و تبلیغاتی که منجر به نتایج دلخواه یکی از طرف ها شود. خوشبختانه در برخی از موارد ایران نسبت به این موضوعات پاسخ مناسب داده است. به هر حال از نگاه داخلی مسئولیت اصلی برجام برعهده رییس جمهور گذاشته شده است. اجرای این مسئولیت نیز نیازمند شجاعت در تصمیم گیری است.

 رسانه‌ های غربی به شدت علیه ایران فضاسازی می کنند و نقش رییس جمهور در عدم اجرای برجام نیز توسط رسانه ها برجسته می شود. غرب مدعی است که ایران خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست و می ‌خواهد با مذاکره برای اقدامات پنهان خود زمان بخرد. این اتهام امروز علیه کشور ما مطرح است و به طور گسترده ای در رسانه ‌های بین‌المللی مورد بحث و گفت و گو است. به ویژه پس از بیانیه سه کشور اروپایی باز هم طرح خواهد شد.این بار آمریکا پا پس کشیده و این سه کشور به نیابت از کاخ سفید عمل کرده اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92079/

ارسال دیدگاه شما