ستاره صبح - پارسا سپهری: دانش‌آموزان در شرایطی وارد ماه بهمن شدند که از ابتدای سال تاکنون کمتر از 40 روزبه صورت حضوری به مدرسه رفته‌اند و حدود 50 روز هم تعطیل یا مجازی بوده‌اند. کارشناسان ادامه تعطیلی مدارس را به ضرر دانش‌آموزان می‌دانند، زیرا اُفت تحصیلی تا سال‌ها همراه آنها خواهد بود. دولت و آموزش و پرورش هم برنامه‌ای برای بهبود محیط‌زیست و جبران افت تحصیلی ندارند. استان تهران در صدر تعطیلی‌ها به استانی نیمه تعطیل تبدیل‌شده است زیرا در ابتدای سال تحصیلی مدارس به دلیل ناآرامی‌ها به صورت نامنظم و با شرایط خاص باز بود و در دو ماه اخیر به دلیل آلودگی هوا و کمبود گاز مدارس تعطیل یا مجازی هستند. حاکمیت باید از یک‌سو مشکل آلودگی هوا را حل کند و از سوی دیگر با تأمین گاز و برق گرمایش لازم در مراکز آموزشی را فراهم کند تا شاهد تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها نباشیم. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.