هر ۴۵ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود

هر ۴۵ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود

ناهید نفیسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد شایع‌ترین سرطان در کشور که هر ۴۵ دقیقه یک زن را مبتلا می‌کند، توضیحاتی ارائه داد. وی با عنوان این مطلب که سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار بیمار جدید مبتلابه سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شوند، افزود: هر ۴۵ دقیقه یک زن در کشور به سرطان پستان مبتلا می‌شود و متأسفانه میزان شیوع این نوع سرطان به‌سرعت در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ موارد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور به ۵۰ درصد و تا ۲۰۴۰ به ۶۰ درصد افزایش یابد. او در خصوص علل افزایش موارد سرطان پستان در کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل پیر شدن جمعیت کشور است، دهه شصتی‌ها به سمت میانسالی رفته‌اند و از همین رو، دهه آینده هجمه‌ای از افزایش سرطان‌ها را شاهد خواهیم بود. کشور در زمینه تشخیص و درمان سرطان‌ها جلو است، اما در زمینه پیشگیری خیلی موفق نبوده‌ایم. فلوشیپ جراحی سرطان پستان به مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان عوامل افزایش شیوع سرطان‌ها اشاره کرد و گفت: متولیان امر می‌بایست اقدامات عاجلی در زمینه مقابله با آلودگی هوا، آب، خاک و…، انجام دهند. نفیسی با عنوان این مطلب که ۱۵ درصد موارد سرطان پستان ارثی است، افزود: ۱۰ درصد به ژن افراد مربوط می‌شود و بقیه هم ژن‌هایی است که فعلاً مشخص نشده‌اند. سخنران دومین همایش ملی سرطان تأکید کرد: باوجود شیوع بالای سرطان پستان در کشور، در ۸۵ درصد موارد شاهد بقا طول عمر بیمار پس از درمان هستیم. البته باید توجه کرد که تشخیص زودهنگام و انجام کارهای تشخیصی مثل ماموگرافی و سونوگرافی برای زنان ۳۵ و ۴۰ سال به بالا، نقش مهمی در روند درمان افراد مبتلا دارد.
۲ عامل ابتلا به سرطان دهانه رحـم
سرطان دهانه رحـم در بــین زنــان کشـورهای درحال‌توسعه، از علـل مهـم مرگ‌ومیر زنان محسوب می‌شود و بعد از سرطان سـینه، دارای بیشترین فراوانـی اسـت. دکتر طاهره اشرف گنجویی، رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان این مطلب بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها تأکید کرد و گفت: سـرطان دهانـه رحـم، نه‌تنها شایع‌ترین و مهم‌ترین سرطان در زنان بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افـراد هنگــام مــرگ، اهمیــت اجتمــاعی ایــن بیمــاری برجسته‌تر می‌شود. وی در مورد اصلی‌ترین عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان دهانه رحم، بیان کرد: مهم‌ترین عوامل مستعد کننده این بیماری مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است. البته ایـن سـرطان بـه دلیل داشـتن یـک دوره طـولانی قبـل از تهــاجم، در صورت وجــود برنامــه غربــالگری و همچنــین وجود درمان مناسب برای ضایعات اولیه، قابل‌پیشگیری است. او مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از سرطان رحم را تغییر سبک زندگی، کاهش اضافه‌وزن و انجام ورزش عنوان کرد که در کاهش میزان سرطان جسم رحم و تخمدان هم مؤثر خواهد بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96450/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هر ۴۵ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود

هر ۴۵ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود

ناهید نفیسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد شایع‌ترین سرطان در کشور که هر ۴۵ دقیقه یک زن را مبتلا می‌کند، توضیحاتی ارائه داد. وی با عنوان این مطلب که سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار بیمار جدید مبتلابه سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شوند، افزود: هر ۴۵ دقیقه یک زن در کشور به سرطان پستان مبتلا می‌شود و متأسفانه میزان شیوع این نوع سرطان به‌سرعت در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ موارد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور به ۵۰ درصد و تا ۲۰۴۰ به ۶۰ درصد افزایش یابد. او در خصوص علل افزایش موارد سرطان پستان در کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل پیر شدن جمعیت کشور است، دهه شصتی‌ها به سمت میانسالی رفته‌اند و از همین رو، دهه آینده هجمه‌ای از افزایش سرطان‌ها را شاهد خواهیم بود. کشور در زمینه تشخیص و درمان سرطان‌ها جلو است، اما در زمینه پیشگیری خیلی موفق نبوده‌ایم. فلوشیپ جراحی سرطان پستان به مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان عوامل افزایش شیوع سرطان‌ها اشاره کرد و گفت: متولیان امر می‌بایست اقدامات عاجلی در زمینه مقابله با آلودگی هوا، آب، خاک و…، انجام دهند. نفیسی با عنوان این مطلب که ۱۵ درصد موارد سرطان پستان ارثی است، افزود: ۱۰ درصد به ژن افراد مربوط می‌شود و بقیه هم ژن‌هایی است که فعلاً مشخص نشده‌اند. سخنران دومین همایش ملی سرطان تأکید کرد: باوجود شیوع بالای سرطان پستان در کشور، در ۸۵ درصد موارد شاهد بقا طول عمر بیمار پس از درمان هستیم. البته باید توجه کرد که تشخیص زودهنگام و انجام کارهای تشخیصی مثل ماموگرافی و سونوگرافی برای زنان ۳۵ و ۴۰ سال به بالا، نقش مهمی در روند درمان افراد مبتلا دارد.
۲ عامل ابتلا به سرطان دهانه رحـم
سرطان دهانه رحـم در بــین زنــان کشـورهای درحال‌توسعه، از علـل مهـم مرگ‌ومیر زنان محسوب می‌شود و بعد از سرطان سـینه، دارای بیشترین فراوانـی اسـت. دکتر طاهره اشرف گنجویی، رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان این مطلب بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها تأکید کرد و گفت: سـرطان دهانـه رحـم، نه‌تنها شایع‌ترین و مهم‌ترین سرطان در زنان بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افـراد هنگــام مــرگ، اهمیــت اجتمــاعی ایــن بیمــاری برجسته‌تر می‌شود. وی در مورد اصلی‌ترین عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان دهانه رحم، بیان کرد: مهم‌ترین عوامل مستعد کننده این بیماری مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است. البته ایـن سـرطان بـه دلیل داشـتن یـک دوره طـولانی قبـل از تهــاجم، در صورت وجــود برنامــه غربــالگری و همچنــین وجود درمان مناسب برای ضایعات اولیه، قابل‌پیشگیری است. او مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از سرطان رحم را تغییر سبک زندگی، کاهش اضافه‌وزن و انجام ورزش عنوان کرد که در کاهش میزان سرطان جسم رحم و تخمدان هم مؤثر خواهد بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96450/

ارسال دیدگاه شما