ستاره صبح/پیام فیض:انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه با مشارکت حدود 89 درصدی برگزار شد.در این انتخابات اردوغان تنها با نداشتن نیم درصد آرا به همراه قلیچدار اوغلو به دور دوم رفت. کارشناسان سیاسی و نهادهای بین المللی از مشارکت بالای مردم در انتخابات ترکیه شگفت زده شدند. دفتر جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، مشارکت بالای مردم در انتخابات ترکیه، نشانه روشنی از تعهد مردم این کشور به استفاده از حق دموکراتیک خود است.اتحادیه اروپا از مشارکت بالای مردم در انتخابات ترکیه استقبال می‌کند. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت و گویی با حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی انجام داده که در ادامه می خوانید: