ستاره صبح آنلاین/اعظم طاهری:اردوغان پس از ٢٠سال زمامداری در ترکیه و با آمیختن دموکراسی و دیکتاتوری درهم در این کشور همچنان آرای بالاتری نسبت به سایر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه داشته و دارد.او علاوه بر اینکه نظام پارلمانی را به ریاستی تبدیل کرد و با اصرار بر کاهش نرخ بهره تورم ٧٠درصدی را به این کشور تحمیل کرده است اما احتمالا از شانس بیشتری برای پیروزی در دور دوم انتخابات برخوردار است.رقیب او قلیچدار اوغلو با رویکردهای دموکراسی خواهانه و جذب طبقه روشنفکر و کردها توانست انتخابات را به دور دوم بکشاند.این فرآیند برای او یک پیروزی به شمار می رود.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفتگویی با علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی انجام داده که در ادامه می‌خوانید: