ستاره صبح/پیام فیض:سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان گفت:«حقابه ای که مردم سیستان از هیرمند دارند، را نمی شود مشمول مرور زمان کرد. این حق مردم سیستان و بلوچستان است.در معاهدات و قراردادها هم هست. می خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم این مطلب ما را عادی تلقی نکنند.بسیار جدی بگیرند که فردا پشیمان نشوند.» پس از سخنان رئیسی وزیر امور خارجه هم به طالبان هشدار داد و گفت:«اگر لازم باشد از ابزار فشار هم برای وادار کردن هیئت حاکمه افغانستان که همراهی نخواهند کرد با اعطای حق‌آبه ایران استفاده خواهد شد.»حقابه ایران از هیرمند در سال 1351 در توافقی بین ایران و افغانستان تعیین شد.این توافق 60درصد از آب هیرمند را متعلق به افغانستان و 40درصد را سهم ایران تعیین کرده است.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید: