ستاره صبح/پیام فیض: وزیر امور خارجه با بیان این که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم گفت: «ما از این که در افغانستان دولت فراگیر تشکیل نشده ناخرسندیم و این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان نیز اعلام کرده‌ایم».سخنان امیر عبداللهیان در حالی مطرح می شود که بعد از هشدار سید ابراهیم رئیسی به طالبان درباره حقابه هیرمند تنش لفظی بین دو کشور بالا گرفته است.طالبان به رغم اینکه بارها اعلام کرده که به توافقنامه های بین المللی پایبند است اما نه تنها حقابه ایران را از هیرمند نمی دهد بلکه ادعا می کند آبی در هیرمند وجود ندارد و به خواست ایران برای بازدید کارشناسان هم پاسخ نمی دهد.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح با علی اکبر میرلوحی دبیر اول پیشین سفارت ایران در پاکستان گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید: