روزنامه انگلیسی «گاردین» فاش کرد

آلودگی هوا 3 برابر کشنده‌تر از همه‌گیری کرونا

 روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: بسیار نگران‌کننده است که بیش از ۲.۸ میلیون نفر در ۱۵ ماه گذشته براثر کرونا جان‌باخته‌اند، اما در همین دوره آلودگی هوا افراد سه برابر بیشتر به دلیل آلودگی هوا جان خود را ازدست‌داده‌اند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که  ۸.۷ میلیون نفر در طول یک سال گذشته براثر آلودگی هوا جان‌باخته‌اند و معضل آلودگی هوا با توجه به مشهود بودن چنین مرگ‌ومیرهایی و پذیرش بدون چون‌وچرای آن نگران‌کننده است. همه‌گیری کرونا تهدیدی جدید و نگران‌کننده بود که بیشترین آسیب را برای افراد فقیر و در حاشیه مانده داشت و فشار کاری کادر درمان را افزایش داد. به گزارش ایرنا، نادیده گرفتن مرگ و ویرانی دیگر بحران‌هایی که هرروز نظاره‌گر هستیم- از خشونت جنسی گرفته تا تغییرات آب و هوایی- مانع رسیدگی به این بحران‌های مزمن شده است. مرگ ۸.۷ میلیون نفر در سال یک بحران و وضعیت اضطراری است و تأثیر ذرات آلاینده بر سیستم تنفسی تنها بخشی از تأثیر نگران‌کننده استفاده از سوخت‌های فسیلی است. در دوران همه‌گیری کرونا ترافیک هوایی کاهش یافت و سبک زندگی بسیاری از ما تغییر پیدا کرد و ازنظر مالی به کشورهای بحران‌زده کمک شد، اما فقدان احساس ضرورت مانع از رسیدگی به بحران آلودگی هوا شده است. چشم‌انداز انرژی در جهان اکنون شاهد تحولات چشمگیری شده است؛ صنعت زغال‌سنگ در بخشی‌های زیادی از جهان نابودشده و صنعت نفت و گاز روبه‌زوال رفته است. اکنون استفاده از انرژی تجدید شدنی به دلیل ارزان بودن، مؤثرتر و کارآمدتر بودن از سوخت فسیلی در حال گسترش است. این موضوع که آیا کووید-۱۹ از حیوان به انسان منتقل‌شده است بسیار موردتوجه قرار گرفت، اما اقداماتی که برای استخراج سوخت فسیلی به‌عنوان عامل مرگ سالانه ۸.۷ میلیون نفر انجام می‌گیرد به همراه اسیدی کردن اقیانوس‌ها و تغییرات شدید آب و هوایی را باید خط قرمزی در تهدید سلامت بشر دانست. تریلیون‌ها دلار در آمریکا صرف مقابله با همه‌گیری کرونا شده است، اما به اراده لازم برای هزینه کردن مبالغ مشابهی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نیاز هست. لازمه این کار برای کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و داشتن هوای پاک‌تر نیاز به درک این معضل و اقدام بین‌المللی برای مقابله با آن است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

روزنامه انگلیسی «گاردین» فاش کرد

آلودگی هوا 3 برابر کشنده‌تر از همه‌گیری کرونا

 روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: بسیار نگران‌کننده است که بیش از ۲.۸ میلیون نفر در ۱۵ ماه گذشته براثر کرونا جان‌باخته‌اند، اما در همین دوره آلودگی هوا افراد سه برابر بیشتر به دلیل آلودگی هوا جان خود را ازدست‌داده‌اند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که  ۸.۷ میلیون نفر در طول یک سال گذشته براثر آلودگی هوا جان‌باخته‌اند و معضل آلودگی هوا با توجه به مشهود بودن چنین مرگ‌ومیرهایی و پذیرش بدون چون‌وچرای آن نگران‌کننده است. همه‌گیری کرونا تهدیدی جدید و نگران‌کننده بود که بیشترین آسیب را برای افراد فقیر و در حاشیه مانده داشت و فشار کاری کادر درمان را افزایش داد. به گزارش ایرنا، نادیده گرفتن مرگ و ویرانی دیگر بحران‌هایی که هرروز نظاره‌گر هستیم- از خشونت جنسی گرفته تا تغییرات آب و هوایی- مانع رسیدگی به این بحران‌های مزمن شده است. مرگ ۸.۷ میلیون نفر در سال یک بحران و وضعیت اضطراری است و تأثیر ذرات آلاینده بر سیستم تنفسی تنها بخشی از تأثیر نگران‌کننده استفاده از سوخت‌های فسیلی است. در دوران همه‌گیری کرونا ترافیک هوایی کاهش یافت و سبک زندگی بسیاری از ما تغییر پیدا کرد و ازنظر مالی به کشورهای بحران‌زده کمک شد، اما فقدان احساس ضرورت مانع از رسیدگی به بحران آلودگی هوا شده است. چشم‌انداز انرژی در جهان اکنون شاهد تحولات چشمگیری شده است؛ صنعت زغال‌سنگ در بخشی‌های زیادی از جهان نابودشده و صنعت نفت و گاز روبه‌زوال رفته است. اکنون استفاده از انرژی تجدید شدنی به دلیل ارزان بودن، مؤثرتر و کارآمدتر بودن از سوخت فسیلی در حال گسترش است. این موضوع که آیا کووید-۱۹ از حیوان به انسان منتقل‌شده است بسیار موردتوجه قرار گرفت، اما اقداماتی که برای استخراج سوخت فسیلی به‌عنوان عامل مرگ سالانه ۸.۷ میلیون نفر انجام می‌گیرد به همراه اسیدی کردن اقیانوس‌ها و تغییرات شدید آب و هوایی را باید خط قرمزی در تهدید سلامت بشر دانست. تریلیون‌ها دلار در آمریکا صرف مقابله با همه‌گیری کرونا شده است، اما به اراده لازم برای هزینه کردن مبالغ مشابهی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نیاز هست. لازمه این کار برای کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و داشتن هوای پاک‌تر نیاز به درک این معضل و اقدام بین‌المللی برای مقابله با آن است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما