نبود مراودات بانکی صادرات را دشوار ‌کرده است

نبود مراودات بانکی صادرات را دشوار ‌کرده است

رئیس شورای تأمین دام کشور اظهار داشت: بانک‌های کشورها با ما مراوده مالی ندارند، این مهم صادرات دام را دشوار کرده و ازآنجایی‌که صادرات دام هزینه‌بر است از قرنطینه 14 روزه آن گرفته تا اجاره دامداری، کارگر، هزینه‌های دامپزشکی و.... صادرات صرف مالی ندارد. منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا، بابیان اینکه مسئولیت صادرات به شرکت پشتیبانی امور دام واگذارشده است، خاطرنشان کرد:  درگذشته نیز در بیشتر فصول صادرات دام از سوی معاونت‌های بازرگانی وزارت صمت صورت می‌گرفت و بخش خصوصی و دامدارانی که دارای کارت بازرگانی بودند دام مشخصی را صادر می‌کردند. وی بابیان اینکه نمی‌توان برای کشور مقصد تعیین تکلیف کرد که چه دامی را خریداری کنند، افزود: ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که دام عشایر صادر شود اما ما نمی‌توانیم برای کشور مقصد تعیین کنیم آنها خود با توجه نیاز خود خریداری می‌کند. باید توجه داشت که دام عشایر به دلیل کم آبی ضعیف شده‌اند. وی بابیان اینکه صادرات دام یک ضرورت است. گفت: حجم زیادی دام‌پرور در کشور وجود دارد که باید صادر شود و بازار داخلی به دام رغبت چندانی ندارد بنابراین نیاز به صادرات داریم. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه گفته‌شده است درازای صادرات دام  نهاده وارد شود، گفت: این پروژه نمی‌تواند در عمل موفق باشد چراکه دام به کشورهای که از آنها نهاده وارد می‌کنیم صادر نمی‌شود. نهاده دام بیشتر از کشورهای آمریکای لاتین و روسیه وارد می‌شود. بنابراین تهاتر در عمل موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79784/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نبود مراودات بانکی صادرات را دشوار ‌کرده است

نبود مراودات بانکی صادرات را دشوار ‌کرده است

رئیس شورای تأمین دام کشور اظهار داشت: بانک‌های کشورها با ما مراوده مالی ندارند، این مهم صادرات دام را دشوار کرده و ازآنجایی‌که صادرات دام هزینه‌بر است از قرنطینه 14 روزه آن گرفته تا اجاره دامداری، کارگر، هزینه‌های دامپزشکی و.... صادرات صرف مالی ندارد. منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا، بابیان اینکه مسئولیت صادرات به شرکت پشتیبانی امور دام واگذارشده است، خاطرنشان کرد:  درگذشته نیز در بیشتر فصول صادرات دام از سوی معاونت‌های بازرگانی وزارت صمت صورت می‌گرفت و بخش خصوصی و دامدارانی که دارای کارت بازرگانی بودند دام مشخصی را صادر می‌کردند. وی بابیان اینکه نمی‌توان برای کشور مقصد تعیین تکلیف کرد که چه دامی را خریداری کنند، افزود: ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که دام عشایر صادر شود اما ما نمی‌توانیم برای کشور مقصد تعیین کنیم آنها خود با توجه نیاز خود خریداری می‌کند. باید توجه داشت که دام عشایر به دلیل کم آبی ضعیف شده‌اند. وی بابیان اینکه صادرات دام یک ضرورت است. گفت: حجم زیادی دام‌پرور در کشور وجود دارد که باید صادر شود و بازار داخلی به دام رغبت چندانی ندارد بنابراین نیاز به صادرات داریم. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه گفته‌شده است درازای صادرات دام  نهاده وارد شود، گفت: این پروژه نمی‌تواند در عمل موفق باشد چراکه دام به کشورهای که از آنها نهاده وارد می‌کنیم صادر نمی‌شود. نهاده دام بیشتر از کشورهای آمریکای لاتین و روسیه وارد می‌شود. بنابراین تهاتر در عمل موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79784/

ارسال دیدگاه شما