مرکز آمار ایران منتشر کرد

رکورد قیمت مسکن و اجاره‌بها

رکورد قیمت مسکن و اجاره‌بها

اشاره: سال ۱۴۰۰ فشار زیادی به مستأجران ایرانی واردشده است. بیش از نیمی از مستأجران تورم بالاتر از نرخ میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان در شهرها به خصوص پایتخت بالاست. به گفته مشاوران بازار املاک بسیاری از مردم با قشر درآمد پایین هر سال به محله‌های پایین‌تر و حومه شهر هدایت می‌شوند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران بیش از 33 میلیون تومان است. این در حالی است که در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و در برخی از کشورهای اروپایی قیمت مسکن از تهران ارزان‌تر است. گفتنی است که هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت‌ها اعم از مسکن مهر، مسکن ملی، وام مسکن و ... تاکنون نتوانسته افراد بی‌خانمان را خانه‌دار کند. به همین دلیل نیاز اولیه مردم به مسکن همچنان با مشکل روبروست. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد رسیده و این شاخص در بهار امسال ۲۸.۸ درصد بوده است که این اعداد بالاترین نرخ تورم سالانه اجاره‌بها از سال ۹۵ تاکنون است. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.

مستأجران در بهار و تابستان امسال بیش‌ترین تورم اجاره‌بها در پنج سال گذشته را تجربه کرده‌اند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد رسیده و این شاخص در بهار امسال ۲۸.۸ درصد بوده است که این اعداد بالاترین نرخ تورم سالانه اجاره‌بها از سال ۹۵ تاکنون است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اجاره‌بها در تابستان امسال به ۲۷.۶ درصد است و استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیش‌ترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند. مرکز آمار در ادامه گزارش داده است که تابستان امسال متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه تعمیر و نگهداری مسکن ۴۵.۸ درصد
همچنین هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان در تابستان امسال رکورد شکسته است و نرخ تورم سالانه تعمیر و نگهداری مسکن به ۴۵.۸ درصد رسیده است که این عدد در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
کرایه‌خانه در تابستان کمتر از بهار شد
نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در تابستان امسال هم ۲۴.۷ درصد بوده است که به معنی آن است که میانگین اجاره‌بها در تابستان امسال ۲۴.۷ درصد نسبت به تابستان پارسال رشد داشته است و البته نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ عددی معادل ۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیش‌ترین و کمترین نرخ تورم در استان‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۴.۷ درصد است که نسبت به فصل بهار امسال که ۲۹.۱ درصد بوده، ۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این فصل بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۱.۸ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۱ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است. به عبارتی در تابستان امسال خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۱۷.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79785/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکز آمار ایران منتشر کرد

رکورد قیمت مسکن و اجاره‌بها

رکورد قیمت مسکن و اجاره‌بها

اشاره: سال ۱۴۰۰ فشار زیادی به مستأجران ایرانی واردشده است. بیش از نیمی از مستأجران تورم بالاتر از نرخ میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان در شهرها به خصوص پایتخت بالاست. به گفته مشاوران بازار املاک بسیاری از مردم با قشر درآمد پایین هر سال به محله‌های پایین‌تر و حومه شهر هدایت می‌شوند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران بیش از 33 میلیون تومان است. این در حالی است که در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و در برخی از کشورهای اروپایی قیمت مسکن از تهران ارزان‌تر است. گفتنی است که هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت‌ها اعم از مسکن مهر، مسکن ملی، وام مسکن و ... تاکنون نتوانسته افراد بی‌خانمان را خانه‌دار کند. به همین دلیل نیاز اولیه مردم به مسکن همچنان با مشکل روبروست. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد رسیده و این شاخص در بهار امسال ۲۸.۸ درصد بوده است که این اعداد بالاترین نرخ تورم سالانه اجاره‌بها از سال ۹۵ تاکنون است. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.

مستأجران در بهار و تابستان امسال بیش‌ترین تورم اجاره‌بها در پنج سال گذشته را تجربه کرده‌اند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد رسیده و این شاخص در بهار امسال ۲۸.۸ درصد بوده است که این اعداد بالاترین نرخ تورم سالانه اجاره‌بها از سال ۹۵ تاکنون است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اجاره‌بها در تابستان امسال به ۲۷.۶ درصد است و استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیش‌ترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند. مرکز آمار در ادامه گزارش داده است که تابستان امسال متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه تعمیر و نگهداری مسکن ۴۵.۸ درصد
همچنین هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان در تابستان امسال رکورد شکسته است و نرخ تورم سالانه تعمیر و نگهداری مسکن به ۴۵.۸ درصد رسیده است که این عدد در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
کرایه‌خانه در تابستان کمتر از بهار شد
نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در تابستان امسال هم ۲۴.۷ درصد بوده است که به معنی آن است که میانگین اجاره‌بها در تابستان امسال ۲۴.۷ درصد نسبت به تابستان پارسال رشد داشته است و البته نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ عددی معادل ۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیش‌ترین و کمترین نرخ تورم در استان‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۴.۷ درصد است که نسبت به فصل بهار امسال که ۲۹.۱ درصد بوده، ۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این فصل بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۱.۸ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۱ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است. به عبارتی در تابستان امسال خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۱۷.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79785/

ارسال دیدگاه شما